Новата BILLA торба за пазаруване спестява близо 400 тона въглеродни емисии годишноЕкологичното въздействие на 100% рециклируемата торба за пазаруване е оценено от denkstatt
 
Новата 100% рециклируема BILLA торба за пазаруване вече е направена от 80% рециклиран материал, което води до значителни ползи за околната среда и обществото, обобщени в оценка на екологичното въздействие. Консултантската компания за устойчиво управление denkstatt проследява въздействието на нововъведението върху околната среда, сравнява екологичния ефект на новата торба спрямо старата и отчита спестени разходи на година за обществото.
 
Резултатите показват, че при продадени еднакви бройки от двете торби, изборът на новата BILLA торба ще доведе до по-малко близо 400 тона емисии на CO2 и 0,4 тона емисии фини прахови частици, което ще спести на обществото над 100 000 лева разходи годишно, в резултат от ограничените вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
 
Новата торба BILLA, отговаря на изискванията за здраве и безопасност и съответства на всички европейски директиви като Packaging and Packaging Waste Directive (PPWD), Plastic Bags Directive и Single Use Plastics (SUP) Directive. Тя е изработена от 80% рециклируем материал, което я превръща в двигател на устойчивото потребление на суровини. Според denkstatt, в сравнение със старата торба BILLA, новият артикул има с 40% по-слабо въздействие върху околната среда, като ползите растат до 54% ако новата торба BILLA се рециклира след еднократна употреба. С всяка следваща повторна употреба, екологичните ползи от новата торба BILLA се увеличават допълнително.
 
„Все повече потребители се стремят към цялостно изключване на употребата на пластмасови продукти и пластмасата за еднократна употреба. Ние, от BILLA България, подкрепяме този техен стремеж с въвеждането на новата ни торба за пазаруване и няма да спрем до тук. Нашите клиенти получават възможността съзнателно да изберат торба за многократна употреба, която е здрава, естетична и помага за опазването на важни природни ресурси. Всеки един от нас може да допринесе за опазването на околната среда, правейки този избор, но и рециклирайки отпадъка след употреба. Най-голяма полза би имало обаче, ако всяка торба се използва максимално голям брой пъти.", поясни Норберт Мисбрандт, управител на BILLA България.
 
Ползите за околната среда и обществото в резултат на нововъведението в новата BILLA торба за пазаруване са комплексни, но проучването за пореден път показва, че най-значими са въздействията върху промените в климата, в резултат от намаляването на вредни емисии на парникови газове. С яснота затова, BILLA България ще продължи да работи в посока насърчаване на отговорно отношение към природата, предоставяйки продукти, решения и иновации в унисон с екологичните норми и иновации.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...