Общото събрание на Българския форум на бизнес лидерите избра членове на УС и контрольор

Ираван Хира и Петър Велев бяха преизбрани в Борда, подновен бе и мандатът на Гилбърт Маккоул.

Годишното Общо събрание на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) отново гласува доверие на Ираван Хира – управляващ директор на „Файнeншъл Таймс България“, и Петър Велев – управител на „Екофарм”, като членове на Управителния съвет за следващите три години. Подновен бе и мандатът на Гилбърт Маккоул (KPMG) като контрольор на организацията.

В заседанието, проведено на 31 май 2023 г. в гранд хотел „София“, участие взеха управители и топ мениджъри на близо 60 компании членове на БФБЛ – общността на отговорния бизнес. При откриването председателят Левон Хампарцумян подчерта активната им роля в създаването на икономически и социални блага: „С общи усилия утвърждаваме етичния бизнес, устойчивото развитие и добрите практики на отговорните компании и така променяме България към по-добро, за да се превърне тя в страната, в която искаме да инвестираме, да работим почтено и да живеем достойно.“

БФБЛ е най-голямата и утвърдена бизнес асоциация, посветена на насърчаването и популяризирането на бизнес етиката и корпоративната социална отговорност, и обединява над 130 водещи фирми от различни сектори, които развиват прозрачно и устойчиво своята дейност.

Изпълнителният директор на БФБЛ Георги Руйчев направи отчет за дейността на организацията през изминалия период и маркира основните проекти през настоящата година. Общото събрание прие и всички финансови доклади за отчетения период.

Общото събрание на Българския форум на бизнес лидерите избра членове на УС и контрольор

При гласуването делегатите преизбраха като член на Борда Петър Велев – управител на българската фармацевтична компания „Екофарм“. Ираван Хира – управляващ директор на „Файнeншъл Таймс България“, една от водещите новинарски организации в света, влиза отново в Борда след трите си успешни мандата като председател и заместник-председател на БФБЛ. Преизбран бе и дългогодишният контрольор на БФБЛ Гилбърт Маккоул (KPMG). Тримата ще продължат да работят за генерирането на идеи и осъществяването на проекти, които да насърчават спазването на високи етични стандарти, отговорното поведение на бизнеса, диалога с всички заинтересовани страни и защитата на интересите на членовете на Форума.

По време на коктейла присъстващите управители на някои от най-големите и успешни компании в България обмениха идеи за развитие и сътрудничество.

Пълен списък с членовете на Борда на БФБЛ: Председател – Левон Хампарцумян („ЛВ Адвайзори“); Заместник-председател – Антон Панайотов („Аларик Секюритис“); и членове – Божидар Нейчев (PwC България); Весела Илиева (Unique Estates); Камелия Славейкова („Шел България“); Карел Крал („Електрохолд България“); Максим Бехар („M3 Комюникейшънс Груп“); Милена Драгийска-Денчева („Лидл България“); Мирослав Петров („Лийд Вижън“); Петър Велев („Екофарм“); Таня Косева-Бошова („Парк Лейн“); Ираван Хира („Файнeншъл Таймс България“); Контрольор – Гилбърт Маккоул (KPMG).

Вижте още: