Пощенска банка предоставя възможност за улеснено финансиране на бизнеса в рамките на програма „Европейски гаранционен фонд“

С участието си банката ще подкрепи ликвидните нужди и проекти на малки, средни и междинни предприятия

Пощенска банка подписа две нови гаранционни споразумения с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Те са по програма „Европейски гаранционен фонд“ за създаване на портфейл от кредити в размер до 650 млн. евро. Включването в програмата ще даде възможност на банката да предостави улеснен достъп до финансиране на бизнеса при преференциални условия, подкрепяйки ликвидните нужди и проекти на малки, средни и междинни предприятия в настоящата предизвикателна икономическа среда.Програмата е отворена за участие на компании от всички сектори, като могат да кандидатстват както малки и средни предприятия с до 250 служители и годишен оборот до 97,5 млн. лв., така и междинни компании, т.нар. small mid-caps, с персонал до 500 души. Допуска се финансиране за инвестиционни и оборотни нужди, както и рефинансиране на съществуващи задължения. Програмата е отворена за кандидатстване до края на 2022 г.

„С разширяването на партньорство ни с Европейския инвестиционен фонд ще предложим още по-ефективни и добри финансови решения в подкрепа на бизнеса у нас. Това е поредна стъпка, с която засвидетелстваме, че продължаваме да стоим плътно до своите клиенти и да отговаряме на техните потребности, подкрепяйки ги в сложната икономическа среда, пред която ги изправи пандемията от Covid-19“, посочват от Пощенска банка.

Европейският гаранционен фонд (ЕГФ) е създаден от Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с приноса на България и други държави членки, за да предпази компании, засегнати от кризата от Covid-19. С набраните близо 25 млрд. евро под формата на гаранции, ЕГФ позволява на ЕИБ и на ЕИФ да предоставят в кратки срокове заеми, гаранции, обезпечени ценни книжа, дялово участие и други финансови инструменти, предназначени предимно за малки и средни предприятия. ЕГФ е част от пакета с мерки на Европейския съюз за възстановяване, чиято цел е да предостави общо 540 млрд. евро на най-засегнатите сектори в икономиката на ЕС.

Повече информация за предлаганите от Пощенска банка бизнес продукти можете да научите на www.postbank.bg, в специализираните центрове и офисите на банката, на среща с мобилен банков експерт или по телефон на кратък номер *7224.

Вижте още: