Schneider Electric разгръща конкретни действия за глобален  отговор на кризата с Covid-19За шеста поредна година Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията, обяви своите финансови и нефинансови резултати за първото тримесечие на 2020 г.

Компанията продължава да изпълнява своята програма за социално отговорно инвестиране (ESG) за 2020 г., постигайки индекс на климатичния отпечатък
от 7,15 (при максимална величина 10)
 • Във всичките си подразделения по света Групата на Schneider Electric предприема конкретни стъпки в отговор на кризата, като подпомага своите служители, осигурява непрекъснат процес в жизненоважни обекти и стимулира солидарност в своята екосистема в подкрепа на най-нуждаещите се
 • Показателите от стълба „Развитие“ на Schneider Sustainability Impact (SSI) бележат напредък като отражение на практиките на Schneider за солидарност със служителите и партньорите

Всяко тримесечие Schneider Electric публикува 21 показателя от Schneider Sustainability Impact (SSI), измерващ напредъка по отношение на устойчивото развитие за 2018-2020 г. в съответствие с ангажиментите на Конференцията по изменение на климата в Париж (COP 21) и целите на ООН за устойчиво развитие. През това тримесечие отпечатъкът на устойчивост на Schneider достигна 7,15 при максимална стойност 10. Наблюдава се известно забавяне: от стойност на показателя 7,77 за предходното тримесечие, което е очаквано с оглед на настоящата криза.

Всички нефинансови резултати за първата четвърт на 2020 г. са публикувани на уебсайта на Групата www.schneider-electric.com/sri

Жил Вермо Дезрош, старши вицепрезидент "Устойчиво развитие" на Schneider Electric, посочи:

Изправени сме пред безпрецедентно предизвикателство, засягащо милиарди хора по света, а устойчивостта запазва своята значимост. Убеден съм, че заедно можем да стигнем още по-далеч, ако преследваме общи глобални цели. Schneider Electric внимателно следи и реагира на бързо развиващата се световна здравна и икономическа криза, породена от Covid-19 (новия коронавирус). Фондацията на Schneider Electric се отзова незабавно, като даде старт на фонда Tomorrow Rising, който осигурява нашите своевременни действия в отговор на непосредствените нужди, и ще допринесе за възстановяването от кризата и за по-стабилно бъдеще."

Schneider Electric в България по време на кризата Covid-19

Умната фабрика на Schneider Electric в Пловдив не е прекъсвала своята дейност, като са въведени и се изпълняват стриктно всички зададени мерки за безопасност и опазване здравето на служителите. Реализирана е промяна на маршрутите за влизане и излизане от фабриката и разделяне на потоците на движение от хора. Осигурени са всички предпазни средства. Въведени са и мерки спрямо спецификата на производството и дейността на фабриката като допълнителни отстояния при работа на различните станции и мерки за безопасност при превоза на служителите. По време на настоящата криза Schneider Electric в България постави акцент върху важността на професионалната квалификация и образованието в трудните условия на социална изолация. Компанията организира безплатни образователни семинари, насочени към партньорите от екосистемата й и към външна публика. Лекторите са част от високо специализирания инженерен екип на компанията.

Ангажименти за устойчиво развитие в отговор на кризата с Covid-19

С днешна дата Групата на Schneider Electric е единна в отговора си на кризата и в подготовката за възстановяване чрез дейности по четири основни стълба:

 1. В подкрепа на служителите навсякъде по света

Приоритет на Schneider Electric е да гарантира здравето и безопасността на всички свои служители в цял свят, като прилага мерки и предписания в съответствие с директивите на местната власт.

В отговор на кризата, свързана с Covid-19, Групата е повишила съществуващите си глобални стандарти за обезщетенията (живот, здраве и семейни грижи) на всички свои служители по света за периода на кризата. В края на 2019 г. две от водещите програми, част от стълба „Здраве и равенство“ на Schneider Sustainability Impact, достигнаха близо до пълното си покритие (програмите за равно заплащане по пол и глобалните програми за семейни отпуски).

 1. В подкрепа на обществото и експертен принос към екосистемата

Schneider Electric се радва на световно признание като основен бизнес, осигуряващ непрекъснатост на услугите в критично важни обекти като болници, центрове за данни, информационни мрежи, логистични вериги за доставки на храни при контролирана температура, енергетика, транспорт, водопречиствателни станции и жизненоважни промишлени сектори.

Гарантирането на непрекъснатост на обслужването на критично важни сектори във всички страни и общности, където работи Schneider Electric, е отговорност, поета от Групата, както и нейният основен принос в борбата срещу Covid-19. В този контекст Групата е фокусирана върху поддържането на операции за обслужване на критично важна инфраструктура в съответствие със здравните предписания и разпоредбите на централните и местните власти, като осъществява тази мисия в цялата си бизнес екосистема: от доставчици до партньори и дистрибутори.

Schneider Electric осигурява дигитално обучение за своите служители, както и за своите партньори чрез онлайн платформи като Energy University, а за служителите със семейства предлага специални семейни обучителни модули.

 1. Мобилизиране на хората в подкрепа на общноститe
  На 8 април Фондация Schneider Electric обяви създаването на фонд за борба срещу Covid-19. Под името Tomorrow Rising fund той подкрепя спешни и дългосрочни действия за възстановяване от кризата с Covid-19 във всички региони, където оперира Групата. Фондация Schneider Electric отправя покана към лидери и служители, които могат при желание да направят дарения. А компанията се ангажира да дари средства, равни по размер на всички набрани от индивидите суми.

Жан-Паскал Трикоар – президент и главен изпълнителен директор – ще внася 25% от основната си заплата във фонда Tomorrow Rising по време на настоящата криза. Примерът му е последван от членовете на Изпълнителния комитет на Schneider Electric, които са поели ангажимент да внасят 10% от основната си заплата по време на кризата.

Чрез тези инициативи Schneider Electric потвърждава своята ангажираност към устойчивото развитие и изразява признателност към всички, които проявяват изключителна смелост в усилията за борба с пандемията. Например:

 • Във Франция над 100 служители на Schneider Electric са се включили доброволно като квалифицирани оператори, които работят 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата за период от шест седмици в помощ на Air Liquide site in Antony (южно от Париж) за доставката на 10 000 респиратора по поръчка на френското правителство.

 • В Индия повече от 10 000 електротехници и техните семейства имат достъп до дарени средства по време на наложената карантина.

 • В цял свят Schneider подкрепя болниците и доставчиците на здравни услуги, за да гарантира непрекъснатостта на процесите в тези важни обекти.

 • Служителите в заводите на Schneider по света започнаха 3Д принтиране на предпазни шлемове като дарение на медицински заведения.

 1. В подкрепа на зелено възстановяване

Schneider Electric вярва, че икономическото възобновяване е възможност за положителна трансформация на обществото. Ето защо Групата насърчава решения и инвестиции, водещи до декарбонизация, децентрализация и дигитализация. Schneider Electric се присъедини към „Алианса за зелено възстановяване“ на Европейския парламент, за да участва в дискусията на плановете за зелени инвестиции след кризата. Алиансът се ангажира да предложи необходимите инвестиционни решения, съобразени с климатичните приоритети, за да съживи икономиката след кризата.

Освен това Schneider Electric съобщи за подписването на Европейския пакт за пластмаса по повод неговото официално представяне на 6 март 2020 г.

Вижте още: