Schneider Electric се присъединява към инициативата EV100 за ускорено преминаване към пълна електрическа мобилностКомпанията ще подмени 14 хил. фирмени автомобила с електрически до 2030 г.  Това е трета инициатива на Групата по климата, към която са поети ангажименти
Стъпка напред към ангажиментта по изграждане на нулев въглероден свят направи Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията. Компанията обяви членството си в инициативата EV100 на неправителствената организация „Група по климата“. Тя е насочена към приемането на корпоративни политики за формиране на съставени от 100% електрически автомобили фирмени автопаркове до 2030 г. Новината съвпадна с публикуването на годишния доклад 2020 Progress and Insights Annual Report, който показва, че търсенето на електрически превозни средства се увеличава и организациите напредват бързо към своите цели, където са налични подобни модели.

Според специалния доклад на Междуправителствения панел за климатично изменение  глобалните емисии на въглероден диоксид трябва да бъдат намалени с 45% до 2030 г., за да се ограничат климатичните промени до 1,5 °C повишение на средната температура в световен мащаб. Електрическата мобилност е ключова за постигането на тази перспектива в съчетание с декарбонизацията, децентрализацията и дигитализацията на енергията.

Възприемането на електрическата мобилност обаче е по-бавно, отколкото е необходимо. С този ангажимент Schneider Electric иска да демонстрира, че е постижима бърза промяна, като същевременно се гарантира комфорт и икономии за шофьора. До 2030 г. Schneider Electric ще подмени 14 хил. фирмени автомобила в над 50 страни с електромобили. До 10 години компанията ще инсталира инфраструктура за зареждане на електрически коли в основните си офиси и фабрики, като водещите страни вече показват възможностите на иновативната EcoStruxure eMobility архитектура с микромрежови технологии, управление на активи и нови системи за енергиен мениджмънт.

През 2019 г. Schneider Electric ускори своята климатична стратегия, по-специално целта да постигне въглероден неутралитет в собствената си екосистема до 2025 г. и нулеви емисии до 2030 г. като част от утвърдената цел от 1,5°C. С присъединяването си към инициативата EV100, ръководена от неправителствената организация Група по климата, и обединявайки се с влиятелни компании, Schneider Electric се ангажира да ускори мерките си по климата. Преминаването към електрически автопарк ще позволи да се намалят преките емисии на въглероден диоксид от автомобилите на компанията до 2030 г.

Вижте още: