1341480Селена България въвежда иновативна технология за покриви на местния пазар

На пресконференция на 2 февруари 2017 г. Селена Груп представиха стратегията и бъдещите планове на компанията, програма за развитие на българския пазар, както и последни тенденциите в сектора и новаторски решения в строителния бизнес. На събитието също така беше представено и най-новото попълнение в продуктовото портфолио на Групата – иновативен продукт за покриви – COOL-R.

Селена Груп е един от водещите световни производители и вносители на химически продукти за строителната промишленост. Компанията предлага широка гама от продукти, насочени както към професионалисти, така и към индивидуални потребители. Основните марки са TYTAN, Artelit и QUILOSA. Групата се състои от 30 компании в 17 държави.

Производствени предприятия на Селена са разположени в Полша, Бразилия, Испания, Южна Корея, Китай, Румъния, Турция и Казахстан. Глобалният опит, осъществен на множество пазари, подпомага за бързото разрастване на Групата. Този опит позволява на Селена да бъде иновативна и да предлага решения, адаптирани към нуждите на клиентите, в съответствие с мотото на групата: „Заедно осигуряваме по-добро строително изпълнение”. Високото качество на продуктите на фирмата и техният иновативен характер са оценени и от партньори, и от клиенти на компанията, което се потвърждава от многобройните награди и признания, получени от Селена.

Селена България, част от Селена Груп, се развива много бързо (68% ръст в продажбите през 2016 г. спрямо предишната година) и предоставя глобален и локален експертен опит на своите дистрибутори. Компанията вече е на първа позиция в категорията полиуретанови пени в България, като планира да се развива и занапред.

Със стратегически фокус върху научните изследвания, развитие и усъвършенстване на новаторски решения, Селена въвежда още един иновативен продукт. Вече на българския пазар се предлага COOL-R – високорефлективно хидроизолационно покритие, което ефективно намалява температурата на покрива, като по този начин спомага за значително понижение на температурата във вътрешността на сградата. Продуктът допринася за осигуряване на по-комфортен вътрешен климат. Технологията, разработена от Селена Груп, е още едно доказателство за потенциала на компанията, изграден на базата на дългогодишен опит и задълбочени научни разработки. COOL-R също така е още един пример за отговорния и ефективен подход на компанията към насоките на ЕС по отношение на изпълнението на решения, които подкрепят устойчивото строителство.

"Пионерски решения, като например COOL-R, утвърждават позицията на Селена Груп като лидер в предоставянето на съвременни технологии на пазара на строителна химия. Стратегията на Групата за развитие на изследователската си функция води до производствено ноу-хау за лепила и уплътнителни технологии и вече дава плодове под формата на уникални продукти – включително представеното покривно покритие, което посреща реалните нужди в строителния сектор.”, каза г-н Жан-Ноел Фурел, Главен изпълнителен директор на Селена Груп.

Предимствата на иновативната технология COOL-R бяха демонстрирани на живо по време на събитието. Проблемът с прегряването на покрива има редица последствия. За собствениците на сгради, това е свързано с необходимостта да се планират ремонтни работи, тъй като поради високата температура и без ефективна хидроизолация, процесът на стареене на покрива и неговата ерозия са много по-бързи. От друга страна, от собствениците се очаква да осигурят оптимална температура вътре в сградата. Поддържането на подходящ вътрешен климат е от особено значение, когато има хора, които работят вътре, съхраняват се храна или лекарства или когато сградата се използва за отглеждане на животни, както и за други процеси със строг температурен режим. В много случаи, използването на климатик генерира огромни разходи, като невинаги осигурява пълен топлинен комфорт. Иновативният продукт от Селена е отговор на всички тези проблеми. Покритието COOL-R помага за намаляване на температурата на покрива почти мигновено с близо 70%, с едновременно намаляване на вътрешната температура с 10°C. COOL-R осигурява пълна хидроизолация на покрива, като същевременно предпазва и забавя процеса на стареене на
самата структура. Продуктът на Селена също така има дълга трайност и запазва свойствата си за повече от 10 години.

„COOL-R спомага за значително намаляване, когато става въпрос за климатизация. Това не само генерира реални спестявания за собствениците на сгради, но също така намалява потреблението на енергия. Енергийната ефективност е в основата на стратегията на ЕС 2020 за интелигентно и устойчивото развитие. Концепцията е един от най-рентабилните начини за увеличаване на сигурността на енергийните доставки, за намаляване на емисиите на CO2, както и на други замърсители. Иновативното COOL-R покривно покритие е в съответствие с идеята за насърчаване на устойчивото строителство, включително и намаляване на негативното въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Технологията ще бъде представена на форума ЕКСПО 2017 в Астана, който ще се проведе под темата „Бъдеща Енергия”. Поради ефективността на нашето решение, една от сградите на ЕКСПО вече е покрита с COOL-R”, каза г-н Marcin Macewicz, Заместник-председател „Продажби и маркетинг” на Управителния съвет на Селена Груп.

Селена България е една от компаниите, част от Селена Групата, която показва голям потенциал за развитие. В момента компанията има в портфолиото си успешни продуктови серии за професионалисти и индивидуални потребители. Всички продукти, които се предлагат, са въведени в съответствие с действащите местни и глобални норми, осигуряващи възможно най-високо качество, както и ценови преимущества за потребителите.

"Радвам се, че имаме възможност да споделим плановете на Селена Груп за българския пазар и да представим COOL-R. Гъвкавостта на компанията позволява да се приспособим към нуждите на пазара и да приветстваме нови предизвикателства. Стремим се да развиваме уникални технологии, тъй като се стараем да сме максимално близо до потребителя. Винаги надежден партньор, Селена България предоставя локална експертиза за специфичните местни нужди, която ни позволява да постигаме най-добри резултати и да разширяваме мрежата си за продажби, за да осигурим лесен достъп до нашите продукти.”, сподели г-н Диян Димитров, Управляващ директор на Селена България.

Вижте още: