1343136На 8-ми февруари една от водещите печатници в България „Алианс Принт“ ЕООД отбеляза своята 15-та годишнина под мотото „15 години успех с цветовете на дъгата“. За място на събитието домакините бяха избрали Военния клуб в София, където посрещнаха близо 200 гости.

През 2016 г. броят на редовните и клиенти на „Алианс Принт“ надхвърли 500. Сред тях са държавни и общест­вени институции; фарма­цевтични компании; предприятия от военно-промишления комплекс; тър­говски вериги; рекламни и PR агенции; издатели на перио­дични и непериодични издания, на спра­вочници и гайдове, на детска, учебна и художествена лите­ратура. Печатницата поема и изпълнява поръчки от Франция, Англия, Германия и Бенелюкс. За периода 2001 - 2016 г. ръстът на приходите достига 6700%;

Екипът на „Алианс Принт“ предлага на своите клиенти не просто печатни материали, а средства за осъществяване на техните бизнес идеи, като им предоставя широк асор­тимент от услуги и продукти на достъпни цени без компромис с високите изисквания на пазара и в тон с последните иновации в този сектор в Европа.

В речта си на тържеството по повод годишнината Венцислав Бичаков, основател, собственик и изпълнителен директор на печатницата, каза: „Нашият бизнес възмъжа, но за щастие не помъдря твърде много, не влезе в спокойните коловози на рутината. Напротив! Ние винаги сме готови за новото, за риска. Търсим ги сами. Искаме да бъдем и сме първите в България, сред първите на континента. Този неспокоен, търсещ дух е наша запазена марка. Щастлив съм да ръководя бизнес, в който си дават среща високите технологии, изкуството на полиграфията и духовните търсения на писаното слово. Щастлив съм с хората на „Алианс принт“, за много от които печатницата е съдба. Гордея се с тях; горд съм, че нашата компания е ковачница на ценни кадри в бранша.”

По повод 15-тата си годишнина „Алианс Принт“ подготви специално юбилейно издание. Алманахът включва откъси от литературни творби, издадени от клиентите на печатницата, както и послания по случай рождения й ден.
___

Хронология на „Алианс Принт“: акценти

2001 г - печатницата е основана в София, като наследява дългогодишния опит и традиции на полиграфическата база на Българската телеграфна агенция;

2004 г. - въвежда хибридната печатна технология в България, с което се слага началото на поредица от инвестиции и иновации във фирмата;

2007 г. - закупува първата в София осемцветна машина с обръщач – „Хайделберг“;

2010 г. - инвестира в нова осемцветна машина „Комори“ - най-модерната до този момент печатна машина в България;

2011 г. - закупува новопостроената производствена база на печатница "Дружба" АД и се премества в нея;

2013 г. - увеличава трикратно приходите от поръчки, произведени за износ, спрямо предходната година;

2014 г. - пуска в експлоатация линия за автоматично безшевно скрепване „WOHLENBERG – Vento“ - машината е единствената по рода си в България;

2017 г. – продължават инвестициите в иновативни технологии.

Вижте още: