Съдът спря вписването на смяната в ръководството на „Кинтекс“ ЕАД

Софийски градски съд разпореди спиране на вписването на новия Съвет на директорите на „Кинтекс“ ЕАД. Припомняме, че министърът на икономиката и индустрията Корнелия Нинова разпореди еднолично смяната в стратегическото дружество като се позова на одит на ръководеното от нея министерство и констатациите в него. Още в първия ден след публичното обявяване на това решение бе изразено съмнение, че одит на „Кинтекс“ ЕАД изобщо е извършван. Никакви документи не са изисквани от предприятието, не са и идвали проверяващи на място. Още по-странното е, че одитът на министерството всъщност няма правомощия да проверява търговското дружество, а това би следвало да направи принципалът ДКК.

След публичните искания одитът да бъде публикуван, за да може всеки да се запознае с констатациите в него, министърът на икономиката и индустрията Корнелия Нинова предложи нова гледна точка пред Българската национална телевизия и други медии – че освобождава изпълнителния директор Александър Михайлов, тъй като е работил едновременно и в частна оръжейна фирма, и в държавната „Кинтекс“. Последното категорично не отговаря на истината и може да бъде проверено във всеки момент в системата на НАП и Агенция по вписванията. Публичният регистър ясно показва, че към датата на встъпването си в длъжност в „Кинтекс“ ЕАД - 27.10.2021 г. Александър Михайлов не участва под никаква форма в частни фирми, лицензирани и развиващи сходна дейност (оръжейна търговия)

Нещо повече, на 28.10.2022г. Александър Михайлов е депозирал пред едноличния собственик на капитала - ДКК ЕАД декларация за имущество и интереси съгласно изискванията на закона за КПКОНПИ.

Поради създадената ситуацията, след едноличните решения на министър Корнелия Нинова постановяващи „незабавно освобождаване на изпълнителния директор“, в момента „Кинтекс“ ЕАД на практика няма легитимно ръководство и оправомощено лице, което може да подписва и представлява дружеството. Същевременно към момента предприятието е поканено да подпише договор за над 40 млн. евро – безпрецедентен приход за държавното дружество за последните години. Действията на ръководството на Министерството на икономиката и индустрията поставят на карта този контракт и заплашват държавния интерес.

„Отново заявявам, че във всеки момент съм бил в готовност да подам своята оставка. Тя само трябваше да бъде поискана. Продължавам да не разбирам защо министерството предприе тази атака за моето професионално дискредитиране, което аз не мога да приема и ще продължа да се боря срещу всички внушения и откровени неистини, които се изговарят в общественото пространство по мой адрес“, категоричен е досегашният изпълнителен директор на „Кинтекс“.

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...