Заводът на Schneider Electric в Пловдив получи международен сертификат за Smart FactoryПроизводствената база в България става демонстрационна фабрика на компанията за цяла Източна Европа

Заводът на Schneider Electric в България получи високо международно признание и става официално Smart Factory. Това се случва в годината на 20-ия юбилей на фабриката в Пловдив и е най-високият вътрешен стандарт на групата Schneider за индустриално производство, автоматизация и ефективно управление на процесите.

Заводът в България е един от най-големите и модерни заводи в Европа на компанията, лидер в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизационните системи. След получаването на сертификата предприятието става първата и единствена Smart Factory на компанията за цяла Източна Европа, както и едва втората на Стария континент изобщо.

Сертификатът Smart Factory показва най-високото ниво на технологична зрялост на производството в Schneider Electric. За да го получи, българският завод покрива множество стандартизирани критерии, по които се оценяват всички заводи на компанията. Над 65% от процесите в производствената база в Пловдив са изцяло автоматизирани, а екипът не спира внедряването на нови технологии, като включително създава дигитални решения на място, когато корпоративните инструменти не предлагат готови такива. Постиженията на съоръжението имат пряко отражение върху другите производствени обекти в динамично развиващата се индустриална зона в Пловдив – като положителен пример, който да бъде последван в посока към дигитална трансформация и екологичност на процесите. Те са ключови и за издигане на нивото на квалификацията на работната сила.

Сградата на фабриката се управлява с BMS (Building Management System) и има внедрена система за енергиен мениджмънт. Те позволяват на предприятието да стане първото в България със стандарт за енергийно управление ISO 50001. Поддръжката на машини и съоръжения се осъществява със софтуерното приложение EcoStruxure Augmented Operator Advisor – разработка, която Schneider Electric предлага и на своите клиенти в индустрията. Чрез добавена реалност приложението позволява на персонала по поддръжка да вижда техническа информация и предложения за смяна и профилактика на части, визуализирани като от елемент от снимка на обследваното оборудване.

Всичко това е постигнато благодарение на IoT платформата на Schneider – EcoStruxure. Тя позволява свързване на устройства в различни архитектури според мащаба, необходим за всеки конкретен обект, управление и събиране на данни, както и работа с инструменти за превантивна и предиктивна поддръжка.

Щастлив съм, че получаваме най-високия сертификат на Schneider Electric. С него фабриката ни се превръща в демонстрационен Smart Factory център за 14 държави, а вратите ни са отворени за всички, които искат да разгледат системите ни за управление, поддръжка и ефективност, в това число и чуждестранни компании, бъдещи инвеститори в България“, споделя г-н Реми Борел, управител на завода на Schneider Electric в България.

Заводът разполага още с AGV-система или т.н. безпилотен вътрешен транспорт. Забележително е внедряването и на КОБОТ или колаборативен робот. За разлика от „обикновените“ роботи, той е разработен така, че освен да изпълнява безупречно технологични операции, се съобразява с дейността на човека в близост и се грижи за неговата сигурност. Чрез използването на новите технологии компанията инвестира много и в обучението на служителите и повишаване на тяхната професионална квалификация.

Сертификатът на българския завод на Schneider Electric ясно показва успешното развитие на един значим чуждестранен инвеститор у нас, достоен за заслужено признание и от страна на българските институции“, споделя г-жа Весела Тодорова-Мозеттиг, директор на Френско-българската търговска и индустриална камара.

Заводът на Schneider Electric в Пловдив е разположен върху 12 000 кв. м. В него се произвеждат над 40 милиона прекъсвача годишно. С тях всеки ден компанията осигурява защита на хората от близо 30 държави, защото произведените продукти са в домовете на потребителите, в сградите, в които те учат, растат и работят.

Заводът на Schneider Electric в Пловдив получи международен сертификат за Smart Factory

Вижте още: