Работна група дад препоръки за изграждане на нова АЕЦ в Естония

Националната работна група по атомна енергия препоръчва изграждането на АЕЦ в Естония, тъй като атомната енергия ще допринесе за изпълнението на климатичните цели на страната, сигурността на доставките и стабилността на енергийната система.

Групата счита, че чрез правилно планиране във времето, достатъчно финансиране, политическа и обществена подкрепа е възможно въвеждането на атомна енергия в Естония, съобщиха от министерството на климата.


През последните две години и половина работната група анализира потенциала на малките модулни реактори, следвайки пътната карта на Международната агенция по атомна енергия за разполагане на ядрена инфраструктура.

Председателят на работната група Анти Туминг заяви, че расте глобалният интерес към атомна енергия, особено към малките модулни реактори. И подчерта, че ако страната избере атомната енергия, не трябва да се намалява производството на възобновяема енергия и мощностите за съхранение на енергия.

 

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...