КАБ проведе втора кръгла маса с депутатите по проблемите на сектора

Камарата на архитектите в България (КАБ) проведе втора кръгла маса по проблемите на законодателството в сектора на 27 юли в Народното събрание. Във форума участваха представители на политическите партии в 49-тия парламент, както и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов. Целта на срещата бе търсене на подкрепа и политически консенсус относно реализирането на инициативата на КАБ за законодателна реформа.

Новият законопроект на КАБ за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) бе представен от председателя арх. Владимир Милков, зам.-председателите проф. арх. Борислав Борисов, арх. Мартин Христов и арх. Константин Пеев; както и от председателите на регионалните колегии - арх. Васил Василев (София град), арх. Събин Попов (Бургас) и арх. Нина Танчева (Хасково). Вижте предложенията на КАБ тук и тук.


“Изпълнихме ангажимента си да подготвим предложения за промени в ЗУТ и в момента се работи активно върху оценката на тяхното въздействие. Очакваме в началото на септември законопроектът да бъде внесен в парламента и да започне неговото обсъждане. Предложенията ни са изцяло в полза на обществото”, обясни арх. Владимир Милков, който откри кръглата маса.

Проф. д-р арх. Борислав Борисов уточни, че предложенията на КАБ са в синхрон с добрите европейски практики, при които има ясно разпределение на правата и отговорностите между участниците в инвестиционния процес. “Разчитаме, че оценката за въздействие ще покаже позитивното въздействие на предложенията, които ще облекчат инвестиционния процес и ще повишат качеството на средата. Важно е да се премахне огромното дублиране на функции, което съществува в момента”, допълни той.

Ключов приоритет в предложенията на КАБ е утвърждаването на водещата роля на главния проектант, който да контролира и гарантира качественото изпълнение на инвестиционния проект от началото на процеса до въвеждането на сградата в експлоатация. В този контекст се обмисля въвеждането на специална застраховка за професионална отговорност на проектантите, която да покрива евентуални материални щети върху стойността на обектите. Това е работеща практика в много европейски държави, обясни арх. Мартин Христов.

“Главният проектант е фигура, която присъства в законодателството на всички развити държави. Идеята е да се концентрира отговорността и да се повиши качеството. Така ще е ясно кой носи отговорност за съгласуването на всички части на проекта, за неговата пълнота и законосъобразност. Това е гаранция, че проектът ще бъде изпълнен качествено според неговия първоначален замисъл”, коментира арх. Васил Василев.

Според арх. Нина Танчева и арх. Събин Попов въвеждането на фигурата на главния проектант ще допринесе за намаляване на корупционните практики. “Надявам се депутатите от всички партии да подкрепят основните ни предложения, защото те ще променят качествено системата на инвестиционния процес в полза на обществото и на държавата”, изтъкна арх. Танчева.

Важен приоритет в инициативата на КАБ е дигитализацията на административните услуги в сектора. Това ще позволи на отделните институции да обработват информацията паралелно, а не последователно, както е сега. “В момента се губи много време в ходене между различни институции - общини, МК, НИНКН, като се разнасят огромни кашони с папки. Тежките административни процедури с неясен край отказват много инвеститори. Дигитализацията ще направи процеса много по-прозрачен и достъпен”, обясни арх. Мартин Христов.

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов подчерта необходимостта МРРБ да поеме водещата роля при инициирането на законодателни промени. Той съобщи, че във ведомството предстои да бъдат сформирани тематични работни групи с участието на всички браншови организации, които да обсъдят съвместно проблемите в нормативната база. По думите му основен приоритет на МРРБ е въвеждането на електронни административни услуги, което съвпада с предложенията на КАБ за дигитализиране на бранша.

Депутатите изразиха подкрепа относно предложенията на КАБ за издигане ролята на главния проектант и намаляване на административната тежест. Участниците в срещата заявиха готовност да работят съвместно за реформиране на законодателството в архитектурно-строителния сектор.

Арх. Терзийски от “Продължаваме промяната” пое ангажимент да се запознае подробно с предложенията, след което те да бъдат внесени за обсъждане в парламента. “За нас основен приоритет е дигитализацията и въвеждането на фигурата на главния проектант. Обсъждането може да се стартира още след ваканцията на парламента, като се търси консенсус между всички политически сили”, обясни той.

Инж. Коста Стоянов от “Възраждане” изрази увереност, че инициативата на КАБ ще бъде подкрепена от всички политически партии, защото цели намаляване на административната тежест. Той препоръча предложенията да бъдат съгласувани и прецизирани с КИИП и МРРБ.

Идеите на КАБ бяха подкрепени и от Ешереф Кязим от ДПС. “От наша страна имате пълно съдействие. Хората искат облекчаване на административните процедури. Ще подкрепим идеята отговорността да се носи от конкретен субект и да не се размива между институциите. Предстои да обсъдим предложенията в конкретика”, коментира той.

Това е втората кръгла маса по проблемите на законодателството с участието на представители на всички политически сили, която КАБ инициира от началото на годината. Повече подробности за първия форум можете да прочетете тук.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...