НАСП: Собствениците на терени в междублокови пространства да бъдат компенсирани със съседни регулирани парцелиСобствениците на имоти в междублокови пространства да имат възможност за компенсация или замяна с други терени в съседство или със земеделски земи, с възможност за застрояване. Това ще ограничи напрежението между гражданите и строителните предприемачи, като запази правото на притежателите да използват и устроят терените си. За тези промени настояват членовете на Националната асоциация на строителните предприемачи. Организацията обединява над 20 утвърдени строително-инвестиционни компании, опериращи предимно на територията на Столична община.

„Страхът от превръщането на междублоковите пространства в строителна площадка е залегнал в съзнанието на жителите на почти всички квартали. Нашето предложение е този проблем да бъде решен чрез подходящи алтернативи за тези пространства, за да се запазят правата на собствениците им, като същевременно се гарантира спокойствието на живущите. Това може да стане и чрез регулиране на парцели, позволяващи изместване на имотите по калканите на съществуващите блокове. По този начин входовете на комплексите ще се увеличат, без да се нарушава концепцията на сградите“, коментира Александър Ваклин, член на НАСП.

  • Друг начин за решаване на проблема е строителството на калкан към вече съществуващите сгради, предлагат от Асоциацията

  • Строителните предприемачи настояват за регламентиране на имотите с изцяло северно изложение, които в момента не могат да бъдат жилища

По думите му е възможен и вариант, при който държавата изплаща на собствениците стойността на проблемните имоти, защото именно тя е органът, който е върнал правото им на собственост, но не позволява то да бъде реализирано.

Членовете на НАСП настояват за промени при регламентирането на жилищни и нежилищни сгради. В момента регулацията позволява жилищни имоти в смесени сгради на практика да се изграждат с по-малки отстояния, каквито са позволени при другите типове строителство.

„Ще работим заедно със сформираната вече по инициатива на Столична община група от УАСГ за съобразяване на отстоянията между новопроектираните сгради и околните обекти. За да се постигне хармонична среда с добра инфраструктурна обезпеченост, е важно в този процес да се вземат предвид размерите на имотите и улиците, а приходите от строителството да се влагат в облагородяване на заобикалящата среда. И разбира се, тези промени трябва да се приложат в изискванията за плътност на застрояването“, казва Йордан Тарашманов, член на УС на НАСП.

Сред казусите с належаща нужда от решение е също регламентирането на имотите с изцяло северно изложение. В момента наредбите не позволяват жилища с изложение изцяло на север, североизток или северозапад. От организацията работят по предложения за корекции в Закона за устройство на териториите – чл. 32 за разстоянието между жилищните сгради, и Наредба №7 – за изложението на жилищните имоти.

ПАЗАР НА ЖИЛИЩА

Спад на броя сключени сделки през 2020 г., при стабилни цени, прогнозират от Асоциацията. Строителните предприемачи очакват поскъпването на новите жилища да бъде минимално – между 3% и 5%, какъвто бе и ръстът през отминаващата 2019-а. Въпреки високата активност на купувачите през последните години, силно вероятно е обемът на покупките да намалее с до 15%.

„Макар профилът на клиентите да е без съществена разлика – млади семейства, търсещи първо жилище, виждаме промяна в поведението им. Процесът по покупка става по-дълъг, провеждат се повече огледи, преговорите са интензивни. Търсят се различни възможности за предоговаряне на условията, като отстъпки и гъвкавост в схемите за изплащане“, уточнява Асен Чавдаров, член на УС.

Увеличават се покупките на жилища с банков кредит, отчитат от НАСП. Достъпните заеми и изгодните условия привличат клиенти, които не разполагат с цялата сума, но имат стабилни доходи. „Можем да обособим два типа купувачи с кредит – едните разчитат основно на заема с минимално самоучастие в сделката около 20%, а другите разполагат с повече спестявания и покриват над 60% от стойността на имота сами“, допълва Асен Чавдаров.

Практика на някои от клиентите, които имат собствено жилище и планират покупката на ново, е да ипотекират стария си апартамент, използвайки сумата за покриване на част от сделката. След като се настанят в новото жилище, отдават старото под наем. Средствата от наема използват за вноската по кредита и след като изплатят ипотеката, вече разполагат с две жилища.

Членовете на НАСП очакват повече съдействие и активна работа от новия екип на Столична община за подобряване на строително-инвестиционната среда в града. „Инициирането на законови промени, уреждащи проблемите със собствеността върху уличната регулацията, е сред приоритетите ни за следващата година. Надяваме се заедно с екипа на Столична община да постигнем консенсус относно регулаторни норми, ефективни и за гражданите, и за бизнеса“, каза Красимир Шалев, член на УС.

От Асоциацията настояват за въвеждане на електронно строително разрешително, като една от най-съществените и належащи стъпки за облекчаване на административната тежест. „Дигитализацията на процесите ще улесни както нашата дейност, така и работата на администрацията. Излишната бюрокрация затруднява реализирането на продуктите и забавя обществения оборот в толкова ключов за икономиката сектор“, категоричен е Георги Шопов, председател на НАСП.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...