Представянето на доклад „Дом за всеки: мисия (не)възможна?

Изследвнането е изготвено от сдружение „Лекари на света“ с подкрепата на Фондация Абе Пиер. Представянето ще се състои на 25 март от 11 часа в БТА.

По време на представянето на доклада „Дом за всеки: мисия (не)възможна? ще бъде предоставено копие от него на присъстващите.Темата на изследването е жилищната политика в България и грижата за най-уязвимите. По всички показатели като например за пренаселеност, тежест на жилищните разходи и цена на жилищата страната ни застава далеч от средните нива за ЕС. Най-малко 2 497 291 българи живеят при лоши жилищни условия под минималната жилищна площ от 15 кв.м на човек. Броят на общинските жилища през последните 30 години намалява до символичните 2,4% от целия жилищен фонд в страната, а социалните плащания, насочени към жилищни проблеми, са пренебрежимо малки. Със сегашните темпове на строеж на социални жилища жилищните нужди ще бъдат задоволени след шест века.

Докладът анализира ситуацията в София и Сливен, като очертава местните специфики при прилагането на двата основни инструмента в жилищната политика в България: центрове за временно настаняване за бездомни хора и фонда от общински жилища.

На фона на разразилата се бежанска криза съществуването на амбициозна жилищна стратегия е повече от необходима.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...