Регионалният Център на ЮНЕСКО в София посрещна две международни събития

Представители на близо 20 държави се събраха в българската столица, за да дискутират предизвикателствата пред опазването на живите наследства

На две събития на международно ниво бе домакин Регионален Център София – ЮНЕСКО. Българската столица посрещна 16-ата годишна среща на Експертната мрежа за нематериално културно наследство в Югоизточна Европа. Темата бе „Нематериално културно наследство в образоватилната система и в неформалното образование“. В София се проведе и тазгодишният семинар за обучение на обучители за европейския клон на глобалната мрежа на фасилитаторите.

„Темата за мястото на живото наследство в образованието е изключително важна, тъй като отношението към традициите и културата трябва да се формира в ранна възраст. С нашите международни партньори споделихме ценен опит, който ще ни помогне да намерим правилния път на живото наследство към младите хора и да заговорим по-добре на техния език”, каза Ирена Тодорова, изпълнителен директор на Регионален Център София – ЮНЕСКО.

Семинарът за обучение на фасилитатори също бе насочен върху образованието като ключов инструмент за опазване на нематериалното културно наследство. Участниците се фокусираха върху началните и средните училища и се включиха в разнообразни дискусии, работни групи и презентации. В рамките на петте дни бяха обсъдени и различни добри практики от държавите от ЮИЕ за това как живото наследство се интегрира на национално ниво в образователните програми.

В срещите участие взеха представители на близо 20 държави. Събитията се проведоха в сътрудничество с Регионалното бюро на ЮНЕСКО за наука и култура в Европа /Венеция/ и Отдел "Живо наследство" на ЮНЕСКО.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...