Съюзът на урбанистите в България и Софияплан представиха нови инструменти за прилагане на устройствените планове

Нови и по-ефективни нормативни, фискални и пазарни инструменти, които могат да направят възможна реализацията на общите устройствени планове на общините у нас бяха обсъдени с български и нидерландски експерти

На 25 януари в София се проведе специално събитие, което представи идеи и възможни насоки за включване на нови по-ефективни нормативни, фискални и пазарно-ориентирани инструменти за прилагане на устройствените планове в България. Събитието беше организирано от Съюза на урбанистите в България, който отбелязва 20 години професионално развитие, и ОП “Софияплан”, с подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия. След приветствие от Посланика Н.Пр.

Симон ван ден Бург говориха министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков. Семинарът представи разработки и предложения от български експерти и ги съпостави с международния опит на специалния гост лектор проф. Ървин ван дер Крабен от Университета Радбаут, Нидерландия, експерт в областта на пространственото планиране и финансирането на градското развитие.

Проф. д-р арх. Александър Слаев презентира своите предложения, разработени в партньорство с екипа на Софияплан, които включват съвременни инструменти за улавяне на стойност за финансиране на публична инфраструктурата; фискални инструменти като данъци и такси (например такса “Благоустройство”); инструменти за преструктуриране на собствеността; пазарни инструменти като преносими права на строеж и различни примери за публично-частни партньорства.

Предложенията за нови мерки бяха допълнени от анализ на Петър Ганев и Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика, който разглежда нови приходоизточници и инструменти за финансиране на политиката по отчуждаване на имоти на територията на Столична община. Събитието завърши с дискусия на предложенията и необходимите промени в практиката и в законовата и административната рамка, в която взеха участие експерти с разнообразен опит от различни професионални полета.

Целта на семинара бе да започне активен диалог за възможностите за промени на националната нормативна рамка, които могат да доведат до по-добра публична инфраструктура в градовете и да подпомогне работата на общинското предприятие Софияплан в подготовката и обсъждането на предложения за актуализация и нови инструменти за прилагането на ОУП на Столична община.

“Придобиването, планирането, проектирането, преобразуването и поддържането на публичната инфраструктура е предизвикателство за общините.” изтъкна председателят на съюза на урбанистите в България д-р урб. Ангел Буров. “Подсигуряването на елементите от зелената система за широко обществено ползване при намаляването на времето за отчуждаването им с решението на Конституционния съд е особено изпитание предвид недостатъчните средства в публичните бюджети.

Затова отправяме призив за целенасочени усилия за осъвременяване на градската политика и по-ефективно и равнопоставено изграждане и предлагане на публична инфраструктура. Можем да оползотворим потенциала на общите блага и да създававаме повече добавена стойност за градовете, като залагаме тяхната ценност и стойност при планирането и проектирането им като градски екосистемни и социални услуги, имайки предвид ползите от тях и обществените разходи за обезпечаването им.”

Съюзът на урбанистите в България и Софияплан представиха нови инструменти за прилагане на устройствените планове

“Промените в климата, COVID пандемията, както и статистиката на здравни показатели на българското население ни убеждават отново и отново, че публичните паркове не са лукс, а необходимост. В София обаче има явно несъответствие между планираните параметри в ОУП и възможностите за тяхното реализиране.” сподели арх. Жоржета Рафаилова, вр. изп. дл. директор на общинското предприятие Софияплан. “Навсякъде у нас липсва достатъчен бюджет за поддръжка и отчуждаване на нужните терени за паркове.

Липсата на средства прави всички граждани губещи: както собствениците на „арестувана земя за озеленяване“, защото не могат да я използват, така и гражданите от гъсто населените квартали, защото страдат от недостиг на обществени зелени площи. Това налага търсене на нови инструменти, които да осигурят финансиране за реализацията на устройствените планове.”

В момента екипът на Софияплан работи по консолидиране, структуриране и подготовка на детайлното представяне и обсъждане на събраните предложения за нови инструменти за прилагане на ОУП. През 2023 предстоят поредица от експертни и публични обсъждания на изготвените предложения, за които можете да следите информация в каналите на Софияплан в социалните мрежи, и на https://sofiaplan.bg/portfolio/izmenenie-oup/

Вижте още: