Макроикономически прогнози за 2023 г.: волатилността на обменните курсове остава висока, световната икономика е на ръба на рецесия

Няколко икономики са поставени пред сериозни икономически предизвикателства, особено страните от еврозоната, както и Обединеното кралство, Канада и Австралия;

В проучване относно валутния пазар през 2023 г., iBanFirst представя макроикономически прогнози за следващата година и потенциалното въздействие, което развитието на основните валути може да окаже върху българските компании, които обработват международни плащания и които следва да приемат политика за защита от валутен риск.

Експертите на iBanFirst твърдят, че се намираме в безпрецедентна ситуация, тъй като рядко рецесията е била прогнозирана толкова предварително. Няколко икономики са поставени пред изключително сериозни икономически предизвикателства: страните от еврозоната, Обединеното кралство и държавите, в които балонът в пазара на недвижими имоти продължи да се разраства през последните години, като Канада и Австралия. От друга страна, САЩ биха могли да избегнат рецесия, ако жилищният сектор, който представлява 5% от икономическия растеж на САЩ, не отслабне през следващия период. Засега спадът на цените отразява пазарна корекция, но не и срив на сектора.

• САЩ биха могли да избегнат рецесията, ако жилищният сектор, който представлява 5% от икономическия растеж на САЩ, не отслабне през следващия период;

• Очаква се темпът на растеж на Китай да се забави значително през 2023 г. до около 3%;

• През 2023 г. обменният курс на валутната двойка евро/долар ще има възходяща тенденция, след като достигне ново дъно през първото тримесечие. 

Китай няма да бъде фактор за растеж през следващата година. Според прогнозите на iBanFirst темпът на растеж на Китай се очаква да се забави значително през 2023 г. в сравнение с предходните години до около 3%. Целта на китайското правителство е да възстанови икономиката, която в момента е ощетена от стратегията за нулев ковид и от тежките мерки за преструктуриране на пазара на недвижими имоти, които започнаха през септември 2021 г. Инвеститорите очакват обща загуба от 130 млрд. долара на глобално ниво, причинена от неизпълнението на задълженията от страна на китайските строителни предприемачи.

Силен долар в условията на нестабилен валутен пазар

За валутния пазар рецесията означава отново волатилност, както и връщане на щатския долар към по-реалистични нива. Според експертите на iBanFirst щатският долар е надценен спрямо повечето валути. Например, той е надценен с около 28% спрямо еврото, измерено по реалния обменен курс.

Макроикономически прогнози за 2023 г.: волатилността на обменните курсове остава висока, световната икономика е на ръба на рецесия

Макар че някои анализатори говорят за възможността за нова координирана намеса на валутния пазар от страна на основните развити държави, какъвто е и случаят със Споразумението Плаза през 1985 г., това остава хипотетично в краткосрочен план. Все още сме далеч от тогавашните надценени нива, така че е по-вероятно да станем свидетели на некоординирани интервенции от страна на централните банки за ограничаване на обезценяването на националните им валути.

Според прогнозите на iBanFirst, през 2023 г. обменният курс на валутната двойка евро/долар ще има възходяща тенденция, след като достигне ново дъно през първото тримесечие.

"Понастоящем сме свидетели на силно променлива бизнес среда, в която международните компании са все по-податливи на валутни рискове. Тази тенденция ще се запази и през 2023 г., когато те ще трябва да продължат да предвиждат колебанията на пазара. Средносрочните и дългосрочните прогнози ще бъдат неизбежно необходими заедно с прилагането на стратегия за хеджиране, която би могла да им помогне да запазят конкурентоспособността си на външните пазари. Нашият специализиран екип от валутни експерти е готов да подкрепи клиентите ни с необходимото ноу-хау и специално разработени инструменти за управление на риска, за да им помогне да преодолеят основните предизвикателства, които трансграничните плащания могат да им наложат.", споделя Деан Тодоров, директор за България в iBanFirst.

“Хегемонията на долара е както причина, така и симптом за загубата на привлекателност на европейския континент, който понася цялата тежест на спираловидната инфлация, подхранвана от енергийната криза, подчертана от неблагоприятния обменен курс на вносните материали. Прекалено силният долар е ускорител на рецесията. Тя обикновено започва в страните с развиващи се икономики, които са особено чувствителни към колебанията на валутния курс. И макар че икономистите продължават да обсъждат идеалното ниво на EUR/USD от икономическа гледна точка, няма съмнение, че евро под паритета е проблематично за европейските икономики.”, добавя Веселин Бекяров, главен валутен дилър за България в iBanFirst.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...