Станишев: Транспортният коридор Това стана ясно след среща на Сергей Станишев с комисар Виолета Булц в Страсбург


Транспортен коридор "Дунав" е ключов, но капацитетът му не се използва максимално. Като част от паневропейския транспортен коридор 7, "Дунав" е от първостепенно геополитическо значение за Европа". Това заяви Станишев след среща с комисаря по транспорт Виолета Булц. Той обсъди приоритетите на транспортния сектор в ЕС по време на пленарната сесия в Страсбург. Комисар Булц заяви, че "Дунав" има голям потенциал и развитието му ще бъде приоритет за Комисията.

Станишев подчерта, че от особено значение за Групата на социалистите и демократите е реиндустриализацията на Европа като ключ за икономическото развитие и повишаване на конкурентноспособността. По думите на лидера на ПЕС модернизирането на железопътната мрежа е важен инструмент за реиндустриализацията, както и за постигането на целите на ЕС за намаляване на въглеродните емисии. Според Станишев добра възможност в тази посока дава финансирането на повече проекти в железопътния транспорт от Европейски фонд за стратегически инвестиции, създаден в изпълнение на инвестиционния план на Комисията.

По думите на лидера на ПЕС, въпреки че са от различни политически семейства, двамата имат сходна визия за развитието на сектора и ще работят в тясно сътрудничество през настоящия мандат.

Вижте още: