Все повече и повече регулациите засягат използване на технологии, включително и в сферата на финансовите продукти и услуги. Предизвикателство е да се предостави едно добро Fintech решение, което да е както законно, така и достъпно и удобно за потребителя, стана ясно по време на Международния форум NEXT DIFI 2017, организиран от b2b Media.

Лидерите на дигитални финансови решения се събраха по време на конференцията, която се провежда за втора поредна година.

Ключов гост-говорител беше Ноеми Пап от Европейската банкова федерация, която очерта предстоящото навлизане на нови регулации за Fintech компаниите. В дискусиите очастваха още Румен Радушев, ръководител на “Индивидуално банкиране” в Пощенска банка, Калин Костов, изпълнителен директор на ЗД Евроинс Живот, Ивелин Камбуров, главен финансов директор на Кредисимо, Карел Крейчи от Демика, Филип Мутафис, инвеститор в Пейсера България, адв. Георги Димитров и др.

Дигитализацията е голямо предизвикателство за традиционните финансови институции, но тя също носи значителни предимства за тях, стана ясно от дискусиите по време на форума.

1336 1

В областта им с конкуренцята с FinTech компаниите вероятно вървим към симбиоза между двете, споделиха лидерите на иновативни компании като CertAsig, Paysera, Evrotrust, Euroinsq Credissimo и Пощенска банка, които се включиха в събитието.От гледна точка на новите регулации, те  все още са прохождащи по отношение на FinTech компаниите и тепърва ще придобиват образ и модел. Но е ясно, че все повече и повече държавните и европейските органи ще навлизат в регулирането при използване на нови технологии.

Пример за това е и новата директива GDPR, която ще влезе в сила от май 2018 година - General Data Protection Regulation (или Общ регламент относно защитата на данните) ще засегне всяка организация в ЕС, която съхранява лични данни, както и всеки един бизнес в рамките на ЕС. Изискванията са комплексни, а глобите за неспазването им – високи (до 4% от глобалния оборот на организацията или до 20 млн. евро). Регламентът се отнася само до личните данни на физически лица, като се очаква в бъдеще да се доразвие и за юридически.

Всяка компания първо трябва да разбере и документира с какви точно лични данни оперира, както и по какъв начин ги обработва. В зависимост от това следва да се вземат различни технологични мерки, за да се предотврати незаконна обработка, загуба, унищожаване или увреждане на данните.

За да се предостави едно много добро Fintech решение, което да е както законно, така и достъпно и удобно на потребителя, това се очертава като едно голямо предизвикателсво. 

Вижте още: