Дигитални пари срещу криптовалутиС популяризирането на криптовалутите в последните години все повече страни се ориентират в създаването на техни алтернативи, премахвайки постепенно парите в брой и преминаването към дигитални валути. С това се поставя и дискусията за централизираните и децентрализираните финанси. По време на финансовия форум NEXT DIFI 2021, организиран от b2b Media, водещи експерти от света на технологиите и банкирането споделиха своите наблюдения върху развитието на криптовалутите и дигиталните такива и тяхното интегриране в глобалната банкова система.

Владислав Драмалиев, основател и директор на BitHope Foundation се фокусира върху децентрализираните финанси (DeFi). Едно от предимствата, които той изтъкна, е скоростта на този тип технология – осигурява бърз клиринг и сетълмент, гарантирани от  блокчейн по всяко  време на денонощието и всеки ден от годината. Други проблеми, които решава DeFi, са осигуряването на достъп до финансови услуги без разрешителен режим, равнопоставеност между участниците и пълна проследимост на транзакциите, т.е. прозрачност на т.нар. „умни договори“.

Някои от най-разпространените услуги, които са възможни и с децентрализирана технология на финансовия обмен, са получаването и предоставянето на заеми, обмяната на токени/криптовалути и търгуването на всякакви видове активи.

Петко Карамочев, основател и изпълнителен директор на Industria, представи подробна информация за CBDC – дигитални валути, издавани от централните банки. По негови думи 81 държави са обявили до момента, че гледат в посока интегрирането на такива валути, като 5 от тях са се отказали, а 76 работят върху създаването на някакви концептуални модели и тествания. Най-големият пример към момента безспорно е китайският дигитален юан, който е в напреднал етап на разработка. Карамочев подчерта, че такива валути биха били от голяма полза за търговските финанси и борбата с прането на пари. Като основна разлика с децентрализираните финанси, той посочи липсата на изкуствено ограничение в количеството пари, което в трудни времена би дало възможност на централните банки да се намесят и да регулират финансовия поток.


Дигитални пари срещу криптовалути

Вижте още: