Калкулатор на сайта на ПОК „Доверие“, изчислява пожизнена пенсия, без допълнителни условия, от УПФ „Доверие“ПОК „Доверие“ предоставя възможност на всички клиенти на универсален пенсионен фонд да получат информация за прогнозния размер на своята пожизнена пенсия, без допълнителни условия, която биха могли да получават от Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие“. 

Калкулаторът е на сайта на Компанията, на адрес https://www.poc-doverie.bg/bg/kalkulator-upf-vyzrast-za-pensionirane. С него всеки осигурен в УПФ може да пресметне прогнозния размер на своята пожизнена пенсия, въз основа на фактическите данни за наличната сума по неговата партида и при различни варианти на осигуряването си в УПФ за времето, което му остава до пенсиониране. За целта, трябва да въведе дата на раждане, натрупана сума по индивидуалната му партида до момента и дохода, върху който се осигурява. Необходимо да посочи и прогнозни данни за нарастването на осигурителния си доход и за средния размер на реализираната доходност от инвестиции, до придобиване на право за пенсиониране.

Като резултат, ще може да види датата, към която ще придобие право на пенсия от УПФ, евентуалния размер на натрупаната сума по индивидуалната му партида, както и размера на първата пожизнена пенсия, без допълнителни условия, която би получил от Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие“.

Калкулаторът ползва актуалните такси при осигуряване в УПФ „Доверие“ и технически лихвен процент за определяне на пенсиите от Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие“, както и Таблица за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот на Националния статистически институт. Нарастването на осигурителния доход е ограничено до максималниятосигурителен доход за страната, който към момента е 3000 лв., а възрастта за придобиване право на пенсия е съгласно изискванията на чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Напомняме, че съгласно разпоредбите на КСО, пенсионните плащания при осигуряване в универсален фонд не са обвързани с изискването за стаж, а само с навършване на възрастта почл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Видът на плащането зависи от размера на натрупаната по индивидуалната партида сума към момента на пенсиониране, като право на пожизнена пенсия имат лицата, при които този размер, позволява  отпускането на пенсия с месечен размер, не по-малък от 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.

Калкулаторът е изключително полезен за лицата, на които им предстои скорошно пенсиониране от УПФ, тъй като им дава възможност да направят прогноза за размера на своята пенсия и да вземат информирано решение във връзка с упражняването на правата си. Разбира се, това не отменя необходимостта от пряка консултация с представители на дружеството, което управлява техните пенсионни спестявания, както и на всички други пенсионноосигурителни дружества.

На сайта на ПОК „Доверие“, осигурените в универсален фонд могат да изчислят и възрастта, при която ще придобият право на пенсия от УПФ, в друг, специално разработен за целта калкулатор. Те могат да се възползват и от калкулаторите за спестяване в доброволен фонд, за да създадат своя оптимален сценарий за постигане на желаните доходи в периода след пенсиониране.

Калкулатор на сайта на ПОК „Доверие“, изчислява пожизнена пенсия, без допълнителни условия, от УПФ „Доверие“

 

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...