Кофас ЦИЕ Топ 500: Оборотът на най-големите компании е намалял с 3,3% през 2020 г.22 български компании са в класацията тази година с оборот от 20 748 милиона евро
 
Кофас публикува тринадесетата си годишна класация за най-големите 500 компании в Централна и Източна Европа – ЦИЕ Топ 500. Тази година анализът на оборота на най-големите в региона е повлиян от икономическата ситуация и приспособяването на бизнеса към новите пандемични условия.

Икономиките от ЦИЕ успяват да се адаптират към кризисната ситуация, но тази тенденция е застрашена от глобалната и европейската перспектива. Според експертите по кредитно застраховане съществуват множество рискове – 500-те най-големи компании в региона са изправени пред спад в приходите и още по-рязко понижаване на печалбите от 2020 г. Оборотът им се е понижил с 3,3% до 667 милиарда евро. „Средният оборот се сви до 1,333 милиона евро в сравнение с 1,378 милиона евро през изминалата година – това показва мащабното въздействие върху региона, но също и неговата устойчивост и потенциал за растеж“, сподели Ярослав Яворски, главен изпълнителен директор на Кофас за Централна и Източна Европа.

В класацията на Кофас тази година попадат 22 български компании с общ оборот от 20 748 милиона евро и 816 милиона евро нетна печалба. Те се разполагат предимно в химическата, петролната и фармацевтичната промишленост, наред с финансови, информационни и телекомуникационни услуги. „Присъствието на българските компании в класацията ЦИЕ Топ 500 е задоволително и тази година – нареждаме се на 7-мо място в общата класация по държави, а броят предприятия в класациите е по-висок от миналата година (22 срещу 18). Впечатляващо е представянето на БиЕй Глас (BA Glass Bulgaria), водещ производител на стъклен амбалаж. Компанията направи скок от 198 пункта нагоре с 59% повишаване на оборота за 2020 г. Дори и предприятието да не е с българска собственост, инвестициите, които прави тук, са значими за развитието на сектора“, коментира Пламен Димитров, управител на Кофас България.
 
За пореден път Полша заема първо място в класацията и по двата критерия – компании и държави. Въпреки че пандемията е засегнала полските компании, те продължават да бъдат най-големите в региона със среден оборот от 1,6 милиарда евро. Общите им приходи намаляват с 0,1%, достигайки 258,2 милиарда евро през 2020г., докато нетните печалби са намалели с 20,6%. Полша е икономически най-разнообразната страна в региона на ЦИЕ, като най-добре развиващите се са химическата и фармацевтичната промишленост, наред с производството на горива и пластмаса. Второ място в класацията заема Чехия с 15,4% от всички компании в региона, представена от общо 77 предприятия с общ оборот от 102 милиарда евро. Автомобилният и транспортният сектор са най-големите в страната с оборот от 35,5 милиарда евро (34,8%). На трето място е Унгария (13,6%), която е представена от 68 водещи компании в целия регион (5 по-малко от предходната година). Оборотът на унгарските компании е намалял сравнително леко (с 1,1%), но загубата на нетни печалби е достигнала 49,6%. Най-добре развиващите се сектори в държавата са автомобилният и транспортният, които доминират на пазара както с оборот (22,7%), така и с брой компании (23,5%).

Трите най-големи сектора, добре познати от предишната класация, все още са водещи и генерират почти 54% от общите приходи. Тази година първо място заемат химическата индустрия, горивата, пластмасовата промишленост и фармацията. Автомобилният и транспортният сектор са на второ място с 84 компании (16,8%, т.е. 5 по-малко от преди). Приходите от тях намаляват (-9,7%), заедно с нетните печалби (-61,3%). Поради ограниченията на COVID-19 и по-специално недостига на полупроводници, продажбата на нови превозни средства е намаляла с 13,8% в световен мащаб, като в Европа се усеща спад от 20,2%. Независимо от това, автомобилостроенето остава конкурентоспособно в региона на ЦИЕ благодарение на различни инвестиции от предишни години. На трето място е неспециализираният сектор, представен от 70 компании (3 по-малко от предходната година).

Според Ярослав Яворски „растежът в ЦИЕ е подбуден от потреблението на домакинствата, което започна да се възстановява през втората половина на 2020 г. благодарение на доброто състояние на пазара на труда. Увеличението на заплатите на служителите и недостигът на работна ръка бързо се завърнаха, оказвайки натиск върху маржовете. При все това оборотът на най-големите предприятия в отрасъла нарасна до 102 млрд. евро (+9,6 %; най-високото увеличение сред всички сектори), а компаниите успяха да регистрират и по-високи нетни печалби, макар и сравнително скромни (+2,7 %)“.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...