Най-големите банки в САЩ започват подготовка за катастрофални климатични сценарии по препоръка на ФЕД

Шестте топ банки в Съединените щати, които наскоро се съгласиха да проведат анализ на редица опасни сценарии, свързани с климата, започват работата по проекта, предложен от ФЕД, с дълъг списък от задачи.

През октомври 2022 г. Федералният резерв на САЩ обяви специален пилотен проект в партньорство с шестте най-големи банки в страната – Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley и Wells Fargo. Той представлява упражнение от тип стрес тест, което трябва да започне в началото на 2023 г. Банките ще трябва да съставят модел на въздействието на силен ураган, удрящ североизточната част на САЩ, като всяка банка ще трябва да моделира и второ природно бедствие по свой избор.

Трите прогнози, които следва да се предвидят за всяко природно бедствие, включват 100-годишен период на загуба със застрахователно покритие, 200-годишен период на загуба със застраховка и 200-годишен период на загуба без застраховка. Анализите също така ще прогнозират промените в климата до 2050 г., включително екстремни горещини, морски горещи вълни, силни валежи, циклони и суши. Всички участващи банки трябва също така да оценят рисковете, свързани с търговските, правителствените и потребителските реакции на изменението на климата по отношение на техните инвестиционни портфейли за период от 10 години.

Два от сценариите ще изследват въздействието на промените в политиката, както и промените в настроенията на индивидуално, домакинско, корпоративно и правителствено ниво. Единият е базов сценарий, без нови промени в политиката, глобално повишаване на температурата с 3 градуса по Целзий до 2100 г. и повишаване на емисии на парникови газове до 2080 г. Вторият сценарий е разработен от Мрежата за екологизиране на финансовата система. Всеки от тях ще има множество повторения.

От банките се изисква да завършат анализите си и да предадат резултатите на ФЕД до 31 юли. Централната банка ще има срок до края на годината, за да прегледа анализа и да се свърже с участниците. Според ФЕД тестването е „проучвателно“ и резултатите няма да повлияят на изискванията за капиталови резерви на участващите банки. Но това не означава, че подобни тестове в бъдеще няма да повлияят на тези изисквания. Федералният резерв ще публикува резултатите в обобщен вид и ще вземе предвид само кредитните портфейли на банките. Други бизнес области, като инвестиционни портфейли и кредити на дребно, няма да бъдат включени в този кръг от тестове.

Крайният срок 31 юли не оставя много време на участващите банки да извършат своите анализи обстойно. Големите инициативи често отнемат седмици до месеци планиране и дори по време на фазата на изпълнение банките трябва да планират неочаквани препятствия и други забавяния. Тъй като участниците знаят за проекта от октомври, вероятно са направили известна подготовка, но не е ясно доколко през този период са знаели степента на изискванията.

Такъв стабилен анализ ще изисква и значителна работна ръка. Степента на необходимото тестване не е нещо, което служителите ще могат да поемат в допълнение към ежедневните си роли, така че банките вероятно ще трябва да създадат специални екипи за тестване. Това обаче влиза в противоречие с текущото съкращаване на разходите и свиването на работната сила в сектора.

Някои банкови регулатори са на разнопосочни мнения относно това кои агенции имат правомощия да оценяват свързаните с климата рискове в сектора. Агенции като Федералния резерв и Службата на контролера на валутата (OCC) вярват, че е тяхно задължение да гарантират безопасността и стабилността на банковата система на САЩ, включително чрез мониторинг на климатичните рискове. Други като Федералната корпорация за застраховане на депозитите (FDIC), предупреждават, че твърде много правила и разпоредби, свързани с климата, биха могли да натоварят неоправдано някои банки, особено по-малки, които съответно биха се затруднили да покрият новите разходи и допълнителната работа.

На този етап в световен мащаб множество банки са дали огромни обещания да намалят въглеродните емисии до нула, като намалят инвестициите си в изкопаеми горива и други вредни за климата индустрии. Но те осъзнават, че постигането на тези цели ще бъде трудно, защото това изключително много обтяга отношенията им с някои сериозни инвеститори.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...