Safety Gate: 233 нехранителни продукта са признати за опасни според Европейския съюз

66 продукта са изтеглени от пазарите в страните членки на ЕС

Общо 233 от 627-те изпитани продукта, за които са подадени сигнали през системата за бързо предупреждение на Европейския съюз за опасни нехранителни продукти Safety Gate, не отговарят на поне едно от изискванията, посочени в плановете за изпитване. Това показа публикуваният годишен доклад на Европейската комисия за 2021 г.

От тях 89 продукта са били оценени като представляващи сериозен риск за потребителя, 31 са били с висок риск, 25 – със среден риск и 123 – с нисък риск. На база изпитванията проверителите са изпратили 99 уведомления в Safety Gate за продуктите и са направени 73 искания към производителите да маркират продукта с подходящи предупреждения.

Според резултатите от изследванията, в петте категории “Играчки от уеб магазини извън ЕС”, “Електрически играчки”, “Шезлонги за малки деца и бебешки люлки”, “Електронни цигари и течности” и “Лични предпазни средства”, са направени 81 предписания за премахване на на продукта от онлайн пазара/ уеб магазина, 66 предписания за изтегляне на продукта от пазара и 12 - за изземване на продукта от крайните потребители.

В категорията Лични предпазни средства e направено изпитване на модели каски за колоездачи и за ползватели на скейтборд или ролкови кънки. При тестването са били проверени свойствата за поглъщане енергията на удара, здравина, ефективност и странични/ ротационни изпитвания. Резултатите на изпитваните продукти са показали 100% неизправност, което според заключението на техническия експерт на комисията и органа за надзор на пазара означава, че тези каски представляват реален риск за безопасността на потребителите при високорискови пътни ситуации.

Продуктите, които се изтеглят от пазара, са на различна стойност в зависимост от вида им. Тяхната цена варира от 2 евро за запалки или течности и до около 300 евро за дрехи, легла и маси, столове и други изделия за грижи за деца. В почти всички случаи, когато има сигнал за опасни продукти, вносителите сами предприемат действия за незабавно изтегляне от пазара и уведомяване на потребителите, че подобно действие ще бъде направено, разказа директорът “Надзор на пазара” Игнат Арсенов от КЗП. Вносителите уведомяват както дистрибуторите, разпространителите, така и крайните потребители и сами предприемат доброволни мерки за изтегляне от пазара дори при много малко съмнение, че дефектът може да крие риск за потребителите.

Като представител на България в системата Safety Gate, Комисията за защита на потребителите получава сигналите от другите държави - членове на ЕС - и координира дейността на контролните органи във връзка с безопасността на нехранителните стоки и услуги. За да се стигне до каквото и да е действие, което да защити потребителите от използването на такива продукти и услуги, директорът на “Надзор на пазара” Игнат Арсенов споделя, че се прави анализ на данните, те се превеждат и информацията за доказано опасни стоки се предава като уведомление на съответния компетентен орган.

Същият е и пътят на информация и когато в хода на контрол от страна на КЗП се установи, че на територията на нашата страна има подобна стока. Проверените сигнали се изпращат до Европейската комисия през Safety Gate, като проверките се правят на според изискванията на нормативната база - Наредбата за условията и реда за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за потребителите.

Този процес е добре отработен, защото България става член на Safety Gate, тогава RAPEX, през 2005 г., когато страната все още не е присъединена към Европейския съюз. От 9 март 2005 г. влиза в сила решението за участие в тази система и България има същите и права и задължения като членките на ЕС. Проследяването за опасни нехранителни продукти и услуги в страната има още по-стара история, която започва още през 1999 г. със създаването на TRAPEX - система за сигнализация, на която България е съосновател заедно с 12-те кандидат-членове на ЕС.

С тази система се въвеждат основните европейски директиви за потребителската защита и безопасността на стоките. Тогава Комисията за защита на потребителите се нарича Комисия за Търговия и Защита на потребителите и е била един от най-активните членове на системата. За периода на действие на TRAPEX, която съществува до 2004 г., са били подадени 183 вида стоки като от тях 49 от КЗП.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...