1355535Кметът на Община Червен бряг инж. Данаил Вълов инициира среща с международна инвеститорска компания, за да обсъдят възможностите за развитие в региона

Каузата на The Blueprint да развива и подпомага чуждестранните инвестиции в България се развива все по-добре и по-добре. След установяването на редица успешни партньорства с различни държавни и частни структури в страната, за първи път компанията беше поканена с конкретни предложения за инвестиции от общинския съветник в Червен бряг Йотко Цветомилов. Управителят на The Blueprint България Андрю Морис с удоволствие откликна и посети града.

Червен бряг е едно от населените места в Северозападна България, за които от години бюджетните средства не достигат, младите хора бягат, а тези в нетрудоспособна възраст са все повече. Общината може да предложи на потенциалните инвеститори няколко обекта с особено социално значение, които свидетелстват не само за историята и туристическата ценност на региона, но и за възможното развитие на сериозен бизнес с тенденция за износ. Сред тези обекти е все още незавършеният 4-ти корпус на МБАЛ Червен бряг ЕООД, бившият военен завод „Бета“, както и някои от природните забележителности на с.Реселец.

Андрю Морис остана повече от впечатлен от видяното и не скри радостта си от това, че само в рамките на една община съществуват няколко различни по същество проекта за инвестиция. Като представител на фирма, създадена да подпомага нови и предприемчиви технологични компании на пазара, той оценява много високо потенциала на региона. По проекта за изграждането на още един корпус на многопрофилната болница в града, г-н Морис е говорил и с кмета на общината: „Разговаряхме за възможностите по проекта, свързан с болницата. Евентуално обсъждането ще продължим на следващ етап, за да видим какви възможности се разкриват.“

В интервю за местния вестник Червенобрежка Трибуна, Андрю Морис сподели какви са според него възможностите за инвестиции в община Червен бряг: „Всеки проект изисква различни инвестиции. Отговорът на въпроса в този смисъл е -средствата трябва да бъдат точно толкова, колкото е необходимо, за да бъде завършен един проект. Успехът на тези преговори зависи от комуникацията на нас с колегите, потенциалните инвеститори, с визията да се успее в този конкретен проект. Мога да кажа за инвеститорите, с които работя в целия свят - винаги подхождаме по този начин за всяка една инвестиция.“

Път за развитие на Северозапада има – убеден е г-н Морис. Според него е нужно само да се работи упорито в тази насока. Община Червен бряг със сигурност има потенциал да привлече чуждестранни инвеститори, а шансовете за работа гарантират и необходимата мотивация за това градът да задържи родените там млади хора, осигурявайки им търсения стандарт на живот.

На приложената снимка (от ляво на дясно): Андрю Морис, инж. Данаил Вълов - кмет на Община червен Бряг и Йотко Цветомилов, общински съветник.

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...