Автомобилите и играчките оглавяват списъка с опасни нехранителни продукти през 2021 г.

2142 сигнала са подали през 2021 г. страните участнички към системата за бързо предупреждение на ЕС за опасни нехранителни продукти Safety Gate според годишния доклад на Европейската комисия, който бе публикуван в понеделник. За първи път начело в списъка с опасни продукти са автомобилите, следвани от детските играчки и „електроуреди и оборудване”. Четвъртото място държат личните предпазни средства като маски за лице, в контекста на пандемията от COVID-19. Според статистиката пет са най-често съобщаваните рискове - лични наранявания, наличие на опасни химикали, пожар, задавяне вследствие на употребата и токов удар.


Докладът представя и действията, предприети от националните органи в отговор на сигналите. Предприетите действия относно моторните превозни средства представляват основно изтегляне от пазара след откриване на технически проблеми, докато при играчките действията са насочени към проверката за наличието на опасни химикали, както и батерии с бутони. Най-честите проблеми, докладвани за електрическите уреди и оборудване, са свързани с използването им под напрежение и проблеми в резултат на прегряване. В Safety Gate са събрани и общо 4 965 последващи известия, които показват, че държавите-членки следят отблизо сигналите и често предприемат последващи действия с допълнителни мерки, предприети в собствените си държави.

Докладът показва, че през 2021 г. цялостното използване на системата за бързо предупреждение е нараснало сред 30-те участващи страни (ЕС27 плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), предпазвайки потребителите от опасни продукти.

С цел подобряване на проследимостта на предлагането на опасни продукти и премахване на опасните продукти от пазара заради изместването на потреблението към платформи за онлайн пазаруване са разработени и нови инструменти за по-добра защита на потребителите, пазаруващи онлайн. В съответствие с тази цел Комисията пусна и инструмент за електронно наблюдение, наречен „уеб робот“, който ще помага на националните органи да откриват онлайн офертите на опасни продукти, сигнализирани в Safety Gate. Този инструмент ще идентифицира и автоматично изброява всяка от тези оферти, позволявайки на правоприлагащите органи да проследят доставчика и да разпоредят ефективно изтегляне на тези продукти.

По този начин ще се хармонизира настоящият фрагментиран подход и ще се отговори на предизвикателствата на наблюдението на онлайн продажбите на опасни продукти.
Според Дидие Рейндерс, комисар по правосъдието „Safety Gate отново се оказа жизненоважен инструмент за предпазване на потребителите от опасни продукти. Гордея се, че непрекъснатото надграждаме и укрепваме системата. Много е важно Safety Gate да се адаптира, за да се вписва в новата потребителска среда. По този начин можем да гарантираме, че Safety Gate може да остане ефективен инструмент за единния пазар, защитавайки потребителите при всякакви обстоятелства. Той също така помогна да се гарантира, че оборудването, използвано в борбата срещу пандемията, е от най-високите стандарти."

На 30 юни 2021 г. Комисията също така представи предложение за нов регламент относно общата безопасност на продуктите, който заменя настоящата директива за обща безопасност на продуктите. Регламентът има за цел да модернизира общата рамка за безопасност на нехранителните потребителски продукти, за да запази ролята си на защитна мрежа за потребителите и да отговори на предизвикателствата за безопасността на продуктите, породени от новите продукти, свързани с технологиите, и от нарастването на онлайн продажбите.

Като има предвид сериозните търговски отношения между ЕС и САЩ и приликите между двата пазара, Европейската комисия започна неформален диалог на международно ниво относно защитата на потребителите с Комисията за безопасност на потребителските продукти на Съединените щати. Този международен диалог обхваща растежа на електронната търговия, разширяването на използването на новите технологии, глобализацията на производството и продажбите на дребно и специфичните нужди на уязвимите потребителски групи.

Той е продължение на първия неформален диалог относно защитата на потребителите, проведен през март от комисар Рейндерс и председателя на Федералната търговска комисия на Съединените щати Лина Кан.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...