1481208Българската IT компанияBalkan Services еизбраназа един от20-тенай-обещаващипартньори-внедрителинаNetSuite за 2018година отпрестижнотоамериканско издание за бизнес технологии„CIOReview“. Тя е и една от четирите европейски организации, отличени от медията, както и единствен представител от Източна Европа.

OracleNetSuiteпредставлява облачно решение за цялостно управление на бизнес процесите в организациите. Платформата е полезен инструмент за увеличаване на ефективността, подобряване на контрола и отчетността, както и понижаване на разходите за ключови бизнес операции. Софтуерът се ползва от над 40,000 компании в над 160 страни и е най-бързо растящата облачна платформа в света, включваща функционални области като CRM, ERP, BI, e-Commerce и други.

Balkan Services е определена от американската медия като „евангелист“ в предлагането на IT решения в Югоизточна Европа. Преди повече от 10 години, консултантската фирма стана сред пионерите в предлагането на BusinessIntelligenceсофтуер на българския пазар, а сега историята се повтаря и с NetSuite. Компаниите от Източна Европа все още са предпазливи що се отнася до това да поверят всички свои бизнес процеси на облачни решения. BalkanServices се стреми да допринася за промяната на тези нагласи в региона чрез прилагане на водещите световни тенденции в областта на софтуера за управление на бизнеса.

„Компанията е успяла да преодолее много предизвикателства в непрекъснато развиващия се технологичен сектор и се е доказала като надежден партньор за редица фирми, помагайки им в постигането на бъдещи успехи“, пише CIOReviewв статия от специалното издание, посветено на Топ 20 внедрители на NetSuite за 2018 г.

„Вярвам, че това е важна стъпка от дългия път на устойчиво позициониране на фирмата на международния пазар.“, споделя Радослав Вангелов, Ръководител бизнес развитие в Balkan Services.

При селектирането на участниците в Топ 20 интеграторина NetSuiteза 2018,американската медия разглеждадейността накомпании от цялсвят. При оценяването вземат участие главниизпълнителни директори, IT и оперативни директори, бизнес анализатори и редакторскияекип на медията CIOReview,задаизберат20-тедоставчициснай-значими постижения в предоставянето на Oracle NetSuite решения.Специалното издание наCIOReviewможе да бъдепрегледано тук: [https://magazine.cioreview.com/magazines/March2018/NetSuite/]

 

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...