Тринадесето издание на специализирания секторен кариерен форум – виртуално и присъствено през октомври 2021.

Краткият път към професионално развитие минава през IT Дни на кариерата.

Career Days: IT, Communications, Outsourcing 2021 / Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг. В София, Пловдив, Варна, Габрово и виртуално на есен.

Пандемията ускори съществуващите тенденции - технологичният сектор през 2020 г. в САЩ скочи с 47,5%* и бележи сходен растеж в Европа през 2020 г.

Откроиха се три от най-стабилните сектори - ИТ, Комуникации и Аутсорсинг. А търсенето на специалисти за тези отрасли бележи нов скок от май 2021.


Възможностите те очакват: https://careerdays.bg/bg/it-careerdays

Вижте още: