ESG ангажименти и предизвикателства пред бизнеса

Конференция на Конфиндустрия България открива пътя към устойчив бизнес.

Вчера Конфиндустрия България, италианската индустриална асоциация в България, привлече вниманието на бизнес общността с провеждането на международна конференция на тема „ESG и Глобалните цели: практически насоки за фирмите“.

Целта на конференцията бе да насърчи глобалната и устойчива икономика според критериите ESG (Environmental, Social and Governance), като предостави на фирмите практически насоки и успешни практики за правилно въвеждане и отчитане на напредъка.


Събитието представи експертни анализи и добри практики за справяне с предизвикателствата пред бизнеса във връзка с екологичните, социалните и управленските (ESG) ангажименти. От отчитането и верификацията на ESG политики и инвестиции, през изграждането и измерването на ESG стратегии, до прилагането на пазарните сертифициращи стандарти за докладване и създаването на нефинансови декларации – конференцията предложи обширен поглед върху иновационните практики, необходими за изграждане на устойчив бизнес модел. Своите гледни точки относно изграждането и измерването на ESG стратегиите, новите финансови и инвестиционни инструменти изложиха специалисти от различни браншове.

Г-н Роберто Санторели, председател на Конфиндустрия България, откри събитието, като подчерта значението на иновацията и сътрудничеството в постигането на устойчив и успешен бизнес.“ Вярваме, че устойчивостта трябва да бъде не само етичен приоритет, но преди всичко възможност за компаниите да се развиват и да въвеждат иновации в името на едно по-добро бъдеще за самите тях като инвеститори, както и за техните служители и клиенти.“

Конференцията беше структурирана в две основни части. Първият панел се фокусира върху институционалните изисквания и законодателни инициативи, като включи представители от международни организации като UN Global Compact и законодателните институции Министерство на Финансите и Българската агенция за инвестиции. Вторият панел предложи практически насоки и инструменти за компаниите, които целят въвеждането на ESG политики в своите дейности.

ESG ангажименти и предизвикателства пред бизнеса

Участниците, представители на водещи компании и организации в областта на устойчивостта и иновациите, от Италия и България, споделиха своя опит и най-добри практики за изграждане на устойчиви бизнес модели.

Конференцията на Конфиндустрия България представлява важна стъпка към по-устойчивото и успешно развитие на бизнеса в България, обединявайки усилията на италианските предприемачи в страната за създаване на иновативни и устойчиви бизнес модели.

Вижте още: