Финалната конференция по проекта EVECRI ще се проведе на 10 април в Благоевград

Анализи и добри практики за изграждане на станции за зареждане на електромобили ще представят експерти от България и Гърция

Закриващата конференция от трансграничния проект E.VE.CR.I. ще представи на 10 април 2023 г., от 13 до 16 ч., в гр. Благоевград, в зала “22 Септември” резултатите и постигнатите цели според мисията на проекта.

Събитието ще се открие от Женя Динкова, представител на програма ИНТЕРРЕГ Гърция - България, Мартин Заимов от Българска асоциация за електрически превозни средства (БАЕПС), Атанас Пашалиев, представител на Съюза на производителите на екологична енергия (СПЕЕ-BG) и Ангелос Бекярис от Центъра за технологични изследвания Елада на Гръцкия институт по транспорт (ЦТИЕГИТ).

Радослав Радев от “Еновати”, активно ангажиран в създаването на локалната мрежа и инфраструктура за е-мобилност по проекта, ще представи постигнатото до момента в България и трансграничния район. Презентация как е еволюирал пазарът на е-мобилност в Гърция и в трансграничния район, която ще бъде изнесена на английски език от Ангелос Бекярис от ЦТИЕГИТ, също ще може да чуят присъстващите местни представители на малки и средни предприятия, както и експерти и други заинтересовани страни от България и Гърция. Мариян Трайков СПЕЕ-BG ще говори за политиката на
Европейския съюз и правната рамка за насърчаване на е-мобилността.

На събитието ще бъде представено и мобилното приложение Local-e, като решение на предизвикателствата и добри практики при платформите за е-мобилност. В края на срещата ще има време за въпроси свързани с възможностите за изграждане на устойчиво бъдеще за местния бизнес и общността чрез електрическа мобилност.

В рамките на проекта бяха проведени 17 кръгли маси и работилници в България и Гърция, на които бяха представени възможните бизнес модели и решения за малки и средни бизнеси. На всяка една от тях експерти и представители на компании за изграждане на станции за зареждане на електромобили разясняваха административните стъпки и разрешителни, които е необходимо да се предприемат и получат в съответствие с нормативната база на двете държави, за да се инсталират и управляват зарядни станции.

На отворените обсъждания съдържатели на хотели, ресторанти, магазини, кафенета, както и на представители на други компании и фирми, които притежават места за паркиране се срещаха с представители на оператори и инвеститори и на място обсъждаха стъпките за инсталиране на зарядни станции в региона. По този начин проектът даде възможност да се стимулира изграждането на мрежа от електрозарядни станции, започнала в рамките на проекта, която ще продължи и след него.

Мисията на проекта E.VE.CR.I. бе да даде устойчив отговор на ключовия проблем - липсата на непрекъснато достъпна, лесна за използване и широко разпространена мрежа от точки за зареждане. Използването на възможността за създаването на подобна мрежа от двете страни на границата на двете съседни държави подпомага осъществяването на пътуванията и е от съществено значение за просперитета на бизнеса в тези райони. Чрез E.VE.CR.I. бяха улеснени компаниите, управляващи инфраструктури за зареждане, по-бързо да се наложат в Гърция и България, подобно на по-напредналите европейски страни. Развитието и разширяването на мрежата от електрически автомобили в трансграничния регион има множество предимства.

Започвайки с подобрена енергийна ефективност, намалени емисии на парникови газове, засягащи качеството на въздуха и качеството на живот, подобряване на предприемачеството в трансграничния регион чрез споделяне, партньорство и взаимно обучение и създаване на жива мрежа от привърженици на електрическата мобилност, било то малки предприятия или общини.

Проектът Е.VE.CR.I. е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Негови инициатори са Съюзът на производителите на екологична енергия - BG (СПЕЕ-BG), Центърът за технологични изследвания Елада на Гръцкия институт по транспорт (CERTH-HIT) и Българската асоциация за електрически превозни средства (БАЕПС).

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...