До 2 октомври 2020 г., 18  ч. българско време, е крайният срок за кандидатстване по програмата на Европейско градско управление (EU City Facility, EUCF) за финансиране на разработването на инвестиционни концепции (ИК), свързани с изпълнението на действия, описани в планове за съэдаване на устойчив климат и намаляване на енергийната консумация в градовете и общините в Европа.

Всяка общинска администрация, която подаде заявление за кандидатстване, може да получи до 60 000 EUR фиксирана безвъзмездна финансова помощ за извършване на необходимите вътрешни и външни дейности и услуги, за да разработи инвестиционна концепция с цел намаляване на енергийното потребление и парниковите емисии в региона. Финансирането ще бъде извършено на два етапа, като втората част от гранта (в размер на до 30 % от цялата сума) ще се изплати след валидирането на инвестиционната концепция.  
Целта на програмата за Европейско градско управление е да подкрепи общините и местните власти при разработване на инвестиционни концепции като част от съставянето на пълноценен бизнес и финансов план, който може да предостави на инвеститори и финансовите институции необходимата информация за оценка на инвестиционен проект. Крайната цел е да се изгради значителна гама от инвестиционни проекти за поддържане на устойчива енергия в общините в Европа.

EUCF финансира дейности - като технически проучвания за осъществимост, анализ на пазара, анализ на заинтересованите страни, правен, икономически и финансов анализ, анализ на риска и др., които са необходими за разработване на инвестиционната концепция. Тези дейности могат да се извършват от вътрешен персонал или външни експерти, или възложени на подизпълнители. Безвъзмездните средства не могат директно да финансират реалните инвестиции, но покриват разходи за мобилизиране на ресурси и достъп до услуги за разработване на инвестиционна концепция.

Програмата е отворена за кандидатстване от общини/ местни власти от всякакъв мащаб и сдружения от ЕС-27 и Великобритания. Кандидатите се нуждаят от одобрен план за климата и устойчивата енергия според държавните изисквания на страната. Това включва SEAPs (План за действие за устойчива енергия) / SECAPs (План за действие за устойчива енергия и климат), разработени в рамките на Споразумението на кметовете, или планове с насоченост към климатични и енергийни цели поне за 2020 г. (вж. Критерии за допустимост)
Местните власти/ общини се насърчават да обединят усилия и ресурси и да подават съвместни заявления, за да разработят по-амбициозни проекти и да увеличат шансовете си за успех. Частни субекти не могат да кандидатстват по програмата.

Успешните кандидати за програмата EUCF ще имат възможност да трансформират плановете за действие за опазване на климата и енергетиката в градовете с реални инвестиции чрез разработването на надеждни, стабилни и достатъчно зрели инвестиционни концепции. Концепциите трябва да включват идентифициране на потенциални тръбопроводи за проекти, правен анализ, анализ на управлението, основна финансова стратегия и пътни карти за изпълнение и ще са предпоставка за достъп до различни източници на финансиране.

По програмата могат да кандидатстват и местни финансови участници. Повече информация за програмата на адрес: https://eucityfacility.eu/, в раздел Често задавани въпроси. Кандидатстването става с няколко лесни стъпки на същия адрес.  За помощ и съдействие в България кандидатите могат да се обърнат към Димитър Цанев, от Общинска мрежа за енергийна ефективност – EcoEnergy, на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Той ще е в състояние да:

• дава информация за процеса на кандидатстване
• подкрепя в процеса на кандидатстване (напр. Изясняване на инвестиционните и експертни нужди на градовете, обобщаване / обединяване на проекти, ако е приложимо, проверка на качеството / английски на заявлението)

Заявленията ще бъдат оценявани съгласно набор от критерии. Най-добре оценените заявления ще доведат до споразумение за безвъзмездна помощ.

Важно е общините да се регистрират и да започнат процеса на кандидатстване, дори и в случай, че не могат да го финализират. По този начин общината си гарантира, че ще получи доклад за обратна връзка, който ще помогне на кандидата да кандидатства за следващите покани.

Вижте още: