Редовно проветряване, повишена хигиена и социална дистанция – новото нормалноЕкспертите съветват въвеждане на гъвкав график на работа, реорганизиране на процесите и редуциране на работните смени с цел ограничаване контактите на хората и спазване на разстояние

Връщането към познатия ритъм на живот след пандемията е шанс да реализираме процеси и политики по здраве и безопасност, правилници за вътрешния трудов ред, да актуализираме редица документи. Една от тези мерки е оценката на риска за здравето и безопасността на служителите – сподели д-р Мария Титопулу, зам.-управител на ЛОТ-КОНСУЛТ, в ефира на Нова Телевизия.

Един от въпросите, които много ни вълнуват, е “Какво става, ако се установи болен от COVID-19 в една фирма?”

Ако се установи, че има служител, който е заразен с COVID-19, не е нужно предприятието да затваря - подчерта докторът по социална медицина. - На първо място човек със симптоми не трябва да се допуска на работното място, но ако все пак се окаже, че има заразен служител, се действа по действащите правилници: човекът със симптоми трябва да бъде отделен в отделно помещение. Да се свърже със своя личен лекар и РЗИ. Установява се кръга на контактните лица и се действа по протокол.“

Д-р Мария Титопулу уточни, че предпазните средства се осигуряват от работодателя. Заповедта на министъра на здравеопазването ясно посочва, че разстоянието е минимум един метър и половина в офиса и в производственото помещение. А в случай че в пространството няма достатъчно място, е нужно да се помисли за по-гъвкави решения като работа на смени, редуциране на броя на хората в офиса, удължено работно време, както и “home office”.

Необходимо е хората да знаят правата си и как да се пазят, за да бъдат здрави. Например по отношение на вентилацията трябва да се следи редовно почистването на филтрите.“

Тези и още много въпроси коментираха експерти по здраве и безопасност по време на първото издание от новата видео рубрика на ЛОТ-КОНСУЛТ „Здраве и безопасност при работа – ЕКСПЕРТИТЕ ОТГОВАРЯТ“. В започващата серия уебинари всеки включил се ще получи експертни отговори на въпроси по актуалните теми за здраве и безопасност. Всяко събитие е напълно безплатно.

Засиленият интерес към първото издание го превърна в активна комуникационна среща, в която представители на различни компании получиха отговори на множество зададени въпроси.

Какви са личните предпазни средства в новите санитарни условия бе първата група въпроси, на които отговори даде инж. Слави Пачалов, магистър по трудова медицина и работоспособност, собственик на „Пачалов“ ЕООД – компания за обучителни програми и курсове по първа долекарска помощ.

Особеностите на работата от вкъщи и възможните трудови злополуки разгледа д-р Герасимова от екипа на ЛОТ-КОНСУЛТ. Тя разясни в детайли четирите нови заповеди и наблегна на препоръките за дистанционна форма на работа, доколкото това е възможно. Нормативно определен срок за завръщане на работа няма, а всеки работодател преценява дали, кога и колко от работещите ще се върнат в работните помещения.

Относно мониторинга и управлението на качеството на въздуха в затворени помещения говори Маргарита Касабова, експерт от ScientAct BG LTD.

Кризата с COVID-19 ни научи да търсим информация, да бъдем активни, да бъдем прозрачни и отворени към света. Това, което се случва в България, се случва по цял свят. Ситуацията няма аналог - категорична е Мария Титопулу. - Няма държава, която да не е засегната. Работодателите, които искат да научат уроците си, ги учат непрекъснато. Това е шанс, възможност да реализираме процеси и политики по здраве и безопасност, правилници за вътрешния трудов ред, да актуализираме редица документи, както например оценката на риска за здравето и безопасността на служителите.”

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...