Създаването на ЦЕНТРОВЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ при БТПП бе представено на пресконференция в Палатата. Центровете за кариерно развитие са създадени в София и градовете, в които функционират БТПП и 28-те Регионални търговско-промишлени палати/камари в системата на БТПП - Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.
В пресконференцията участваха председателят на Палатата Цветан Симеонов и Беата Папазова, ръководител на проект на БТПП, насочен срещу сивата икономика, по който са създадени центровете (проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“). Целта на проекта е превенция и ограничаване на проявите на сивата икономика в тази област чрез различни форми на въздействие върху пазара на труда.

Центровете за кариерно развитие предлагат на заетите лица възможности за кариерно ориентиране и израстване, както и за професионална реализация. Те създават условия и за стимулиране на мобилността на работната сила за по-голяма гъвкавост на пазара на труда.

Кариерните консултанти в Центровете за кариерно развитие: ежедневно проучват наличните свободни позиции, обявени от фирмите, като следят не само обявите и публикациите във фирмените сайтове, но директно се свързват със самите работодатели и проучват кариерни възможности, предлагани от съответния работодател консултират заетите лица, които търсят възможности за кариерно израстване, като ги ориентират за наличните свободни позиции, съдействат им при подготовката на СV, мотивационно писмо, поведение при интервю, дрескод и др.

поддържат локални бази данни за работодатели, предлагащи свободни позиции и за специалисти, интересуващи се от възможности да заемат подобни позиции
въвеждат информация в Модула „Кариерно развитие”  на електронната платформа на Виртуалната Социална Академия (www.vsa.bcci.bg)  за предлагани позиции от работодатели и за кандидати, търсещи кариерно израстване.
 
Информацията за работодателите и за предлаганите позициите със съответните изисквания е публична, докато за кандидатите в публичната част има информация само за търсената позиция от съответния кандидат, както и за образованието, квалификацията и досегашния му опит в дадената професионална област.
 
При проявен интерес към тази услуга се обръщайте към най-близкия Център за кариерно развитие. Контактите за тези центрове можете да намерите на електронната платформа на Виртуалната Социална Академия, модул „Кариерно развитие” .

Вижте още: