Всеки трети служител би напуснал, ако не получи увеличение на заплатата в рамките на 6 месеца

Около 32% от служителите у нас биха сменили работата си, ако заплатата им не бъде повишена до 6 месеца, а други 36% биха напуснали в рамките на 1 година. Това показва проучване на иновативната платформа за работа nPloy сред над 1400 служители.

Аналогична анкета на компанията сред 150 HR специалисти показва тяхната гледна точка. Целта на проучването е да покаже доколко съвпадат и къде се разминават очакванията на работодатели и кандидати в процеса на търсене на работа и подбор.


Очаквания за увеличение на заплатата

Около 50% от анкетираните служители очакват ръст на заплатата си след половин година от заемане на дадена позиция, а 40% - след 1 година. Интересен факт е, че точно толкова - 50% и 41% от HR специалистите - са склонни да повишат заплатата на служител с добро представяне след първата половин или една година съответно.
За сметка на това, 90% от анкетираните таланти очакват работодателя да инициира повишение на заплащането, но според 66% от тях по-често това се случва по инициатива на служителя.

Реалност

Изненадващо най-голям дял от анкетираните таланти - цели 35% - не са получили никакво увеличение на заплатата си през 2023 г., следвани от 16%, които споделят за 6-10% ръст. Огромното мнозинство от служителите (81%) все пак очаква повишение през 2024 г.

Според HR специалистите, повишение в заплатите през 2023 г. не е имало само при 8% от компаниите. В най-масовия случай възнагражденията са се повишили с между 6 и 10%,
като най-често се очаква същият ръст и през настоящата година.

Всеки трети служител би напуснал, ако не получи увеличение на заплатата в рамките на 6 месеца

Място за компромиси

В отговор на друг въпрос1, 36% от анкетираните таланти признават, че не биха направили компромис със заплащането, когато става дума за избор на ново работно място. Като следващи по критична важност, кандидатите са посочили опцията за работа от вкъщи, екипа и типа компания (продукти, клиенти, т.н.). Интересен е фактът, че служителите са по-склонни на компромис със социалните придобивки, докато често компаниите акцентират точно на това при промотирането на работодателската си марка.

Работодателска марка (Employer branding)

Най-голям дял от компаниите (26%), отделят между 2000 лв. и 5000 лв. годишно за инициативи, свързани с работодателската си марка. Най-честите канали за реклама са платформи за работа (75%), следвани от реклама чрез вътрешен маркетинг екип (73%) и чрез агенции (26%)2. Изненадващо или не, цели 17% от анкетираните не полагат никакви усилия за популяризиране на бранда си.

Всеки трети служител би напуснал, ако не получи увеличение на заплатата в рамките на 6 месеца1 “С кое не би направил компромис при търсене на нова работа?”, въпрос с възможност за избор на повече от един отговор.

Вижте още: