ЗАХАРНИ ЗАВОДИ предприема инициатива по зарибяване  на река ЯнтраЗАХАРНИ ЗАВОДИ предприе инициатива за зарибяване на река Янтра с малки шарани. Закупени са 250 килограма зарибителен материал. Зарибяването на реката се извършва на днешната дата, предвид предстоящите благоприятни условия за адаптиране и приспособяване на шараните и предстоящата забрана за риболов.

Предприетата инициатива е продължение на политиката, която провежда ЗАХАРНИ ЗАВОДИ в областта на опазването на околната среда. Компанията вярва, че тя ще се отрази положително върху популацията на рибата в региона. 

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ предвижда и изграждане на рибен проход, към стопанисвания от нея масивен стоманобетонен бент на р. Янтра. Проходът ще осигури миграционен коридор на рибите в двете посоки на речното течение, а предвидената инвестиция в проекта ще надхвърли 100 000 лв., осигурени от компанията със собствено финансиране.

Вижте още: