Бизнес имотите в България под натиска на постпандемичната несигурност
През 2021г. общият обем на инвестиции в бизнес имоти в страната възлиза на 240 милиона лева, което представлява спад от около 17% спрямо 2020 г. Макар че тези стойности са нормални за пазара, на практика изглежда, че все още не сме видели в цялост всички следствия от пандемията върху сектора.

В София например нивото на свободни офис площи в края на изминалата година е 16% от общо предлаганите 2.5 млн. кв. м. Водещи експерти обаче прогнозират, че този процент ще намалява през следващите няколко години. Това обаче едва ли ще се дължи толкова на извънредно засилено търсене, а по-скоро на спад в предлагането на нови бизнес имоти.

Най-голямата инвестиционна сделка у нас за последните три години беше сключена от софтуерната компания SAP през 2021г., която придоби офис сградата Park Lane Office Center на инвестиционната компания Park Lane Development. Модерната сграда се намира в квартал „Хладилника“, а стойността на сделката беше около 50 милиона евро. Най-голямата сделка на наемния офис пазар през 2021 г. беше свързана със същата сграда, след като застрахователната компания Allianz нае 6000 кв. м в нея. Към момента на сключването на сделката със SAP, с която преговорите са започнали още през 2018 г, 40% от площите са били наети, а след нанасянето на софтуерната компания в сградата до края на 2022 г. тя ще бъде изцяло запълнена.

Такива големи сделки обаче са рядкост. Най-големите потърпевши от извънредната пандемична ситуация през последните две години безспорно са по-малките и по-нисък клас бизнес имоти. И докато при по-големите компании логистичните решения за дистанционна и присъствена работа могат да намерят своя лесен път в някакъв хибриден модел, то за по-малките изникват твърде много въпроси, които поставят под въпрос необходимостта от класическите големи офиси. При всяко положение гъвкавостта и дистанционната работа вече не се считат за лукс, което означава че повторното налагане на предпандемичните работни модели е практически невъзможно.

Данните показват, че обемите на наети офис площи за 2021 г. са сравними с тези от 2019 г., което е някакъв сигнал за завръщане на инвестиционния интерес. Традиционно IT компаниите остават най-големите наематели с около 80% дял от сделките. Предстои обаче да разберем какви ще са нагласите на чужденците както в столицата, така и в други големи градове като Пловдив, Варна и Бургас. Движението на чуждестранни капитали ще е все по-непредсказуемо с оглед на ситуацията в Украйна и финансовите затруднения на редица бизнеси, което отваря пътя към възможности за преосмисляне на основни концепции за вида, предназначението и бъдещето на бизнес имотите.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...