Централен Лондон запазва лидерското си място на пазара на търговски площи в Европа, в резултат на няколко фактора: британците пазаруват повече на главните търговски улици; открити са най-много нови магазини; налице е двуцифрен ръст на наемните нива (към 2016 г. е 48% на годишна база). Това се вижда от новия доклад на международната консултантска компания за имоти Colliers International.
„2016 г. е третата поредна година, в която се наблюдава нарастване на потреблението в Европа, в резултат на ниската инфлация, увеличението на заетостта и на работните заплати, и съответното им отражение върху разполагаемия доход. Разглеждайки конкретно Лондон, поради потенциален ръст на инфлацията, по-нататъшно съществено възходящо развитие на наемните нива не може да се очаква през тази година. Търговците все още са фокусирани върху намаляване на разходите, оборотите продължават да бъдат недостатъчно стабилни и се очаква краткосрочните договори за наем с по-гъвкави условия (например такива, обвързани с размера на оборота) да стават по-популярни“, обяснява Пол Соубър, Директор търговски площи, Colliers ЕМЕА.

„Въпреки всичко, със значителното търсене на площи от местни и международни брандове и големия брой чуждестранни туристи, мотивирани да пазаруват, поради обезценяването на местната валута, перспективата за търговците в Обединеното Кралство (ОК) остава позитивна. В допълнение, търговските марки, представени в ОК, изнасящи стоки за други държави ще имат изгода от тези продажби, особено когато са реализирани през онлайн платформи. Високите наемни цени на търговските площи очевидно не възпрепятстват експанзията на търговците, предлагащи луксозни стоки, което е видно от множеството новооткрити и реорганизирани като визия магазини в столицата.“

Етиен Ван Унен, Ко-директор търговски площи, Colliers EMEA, споделя: „ В други части на Европа, политическата нестабилност, изборите в Холандия, Франция и Германия, могат да подкопаят усещането за сигурност на потребителите и на представителите на бизнеса в региона. Влиянието на електронната търговия все повече дава своето отражение и не е изключено и други държави да претърпят последствията от еволюцията й, както се случи на холандския пазар. Холандия продължава да търси начини да адресира с ниската заетост на търговски площи. Очаква се цените на наемите да паднат още, въпреки че в Амстердам, в противоречие на тенденцията на макро ниво, е налице нарастване на търсенето.“

Други ключови изводи от проучването на Colliers:

Потреблението в ЕС се очаква да се увеличи с 2% на годишна база през 2017 г.

Етично мотивираното пазаруване започва да се наблюдава във все по-голяма степен.

Най-високият растеж е регистриран в Люксембург (14%), Румъния (13.3%), Литва (6.7%), Полша (6.4%) и ОК (5.5%). Извън ЕС, при Сърбия (7.1%) и Турция (4.4%) е налице същата
тенденция, докато в Русия се наблюдава спад (-4.6%)

От европейските градове потреблението нараства най-много в Дъблин. В резултат на това има повишаване на заетостта на търговските площи, включително и на много от главните търговски улици през последните месеци.

Закриването на няколко търговски вериги в Холандия през изминалите две години е дало своето отражение върху заетостта на площите в страната. Това, в комбинация с бавното възстановяване на търговските продажби, понижава наемните нива. Въпреки че наемите на първокласни локации в Холандия или са останали стабилни, или са намалели през 2016 г., на главните търговски улици в Амстердам е налице известно увеличение, което се очаква да се запази и през настоящата година.

Общите условия, при които оперират търговците в Германия, са стабилни през 2016 г. През петте години до 2015 г., се е наблюдавал ръст на наемите на първокласни локации на главни търговски улици в основните немски градове, в диапазона между 15% в Мюнхен и Дюселдорф, до 36% в Берлин. През 2016 г. повечето от пазарите са в застой с изключение на Берлин и Мюнхен, където растежът е продължил.

Спадът на чуждестранни туристи в Париж се е отразил негативно и на туризма, и на търговците, но повишението в търсенето към последното тримесечие на 2016 г. дава основание за по-позитивна прогноза за 2017 г. Увеличението на туристите от Китай и Средния Изток, които се характеризират с най-високи нива на потребление, е добър знак за столицата на Франция. Тя остава сред топ луксозните локации в света, където не престават да се откриват луксозни магазини, като например първият такъв на Вивиан Уестууд.
Въпреки че в Русия предлагането намалява, в сравнение с предходни години, тя поддържа най-големите обеми на строителство на търговски площи в Европа. Несигурната икономическа обстановка не плаши търговците на луксозни стоки, които продължават да идват в Москва.

От скандинавските страни, Стокхолм е лидер в региона по размера на нарастване на потреблението – 3.2 % на годишна база.

Икономическото възстановяване на Южна Европа (Лисабон, Барселона и Мадрид) е видно в сектора на търговските площи, както по отношение на наемателите, така и на инвеститорите.

Пол Соубър казва в заключение: „Продължаваме да виждаме влиянието на технологиите върху сектора на търговията, поведението на потребителите, плащанията и пазаруването, които вече често се случват през мобилни устройства. Преживяването във физическия магазин не е престанало да бъде важно за търговските марки, но те трябва да обръщат все по-голямо внимание на технологиите, за да генерират продажби. Познаването на психологията на потребление на всеки отделен пазар е от значение не само за местните търговци, но и за международните брандове.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...