Официална позиция на Блек сий фемили резиденс

От Стоян Василев, Собственик, „Блек Сий Фемили Резиденс“ ЕАД

Във връзка с изпратената до медиите информация от страна на ДНСК, относно възлагане на УАСГ на техническа експертиза за „премахване на незаконния строеж в местността Алепу“, бихме искали да информираме всички заинтересовани страни, че към настоящия момент продължаваме да не сме получавали официална или неофициална информация и документи от институции, свързана с реализирания първи етап на инвестиционно намерение: „Курортен комплекс „Алепу Вилидж“, Етапно строителство - Първи етап „Укрепване на свлачище“. За пореден път нямаме информация и не бихме могли даже и да предполагаме защо държавни институции разпространяват информация без да са налице официални документи, за които да сме информирани като инвеститор в проекта.Фактите са следните:

• до 15 март 2022г. няма заповед за премахване на укрепителното съоръжение;

• до 15 март 2022г. не сме били уведомявани за започнало каквото и да е производство за установяване на незаконен строеж;

• укрепителното съоръжение е въведено в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-118 / 13.02.2020 г., издадено от самите органи на ДНСК;

• решението на ВАС № 11591 от 16.11.2021 г. по административно дело № 4725 / 2021 г. на ВАС няма общо с преценяване на „законността“ на строежа, тъй като този въпрос е вън от предмета на делото. С това си решение съдът нито е обявил, че завършеният първи етап е „незаконен строеж“, нито е разглеждал заповед за премахването му.

• строежът не може да се квалифицира като незаконен, защото няма нито един акт на която и да е институция в тази посока;

• официално не сме получавали никаква документация, нито сме уведомявани за започване на каквато и да е процедура по обявяване на укрепителното съоръжение за незаконно.

Както всички специалисти знаят, съоръжението не е „скрит“ хотел, а е укрепително съоръжение, което със своите контрафорси възпира активно свлачище. Също така за пореден път подчертаваме, че желанието да се запази съоръжението, като се махнат някои контрафорси е невъзможно, без да се компрометира цялата конструкция, както е видно и от становища на Геозащита и МРРБ от 2020 г.

Изказваме недоумението си, че макар и укрепителното съоръжение да е законосъобразно, по причини, не намиращи опора в закона, държавата има намерение да налага провеждане на мероприятия в частен имот, за който собственикът има всички необходими разрешения за осъществяване на легитимно инвестиционно намерение. Както и не можем да приемем представител на властa, независимо дали централна или местна, да квалифицира на своя глава законно съоръжение като незаконно, без да предостави документ или друга информация по темата.

Днес подаваме искания до всички отговорни институции, за да ни бъде предоставена официална информация във връзка с предприетите действия и да ни бъдат връчени административните актове, въз основа на които органите на ДНСК възлагат експертиза за премахване на изграденото законно противосвлачищно съоръжение.

Разчитаме на желанието на правителството да се бори с корупцията и да действа законосъобразно. Вярваме, че няма да действа незаконно и целенасочено, без да се вникне в конкретния казус и проблем.

Отворени сме за диалог и сме готови да съдействаме, за да може да се изяснят всички детайли по този проект и да се предприемат необходимите законови действия. До този момент сме отправяли молби за срещи с министерства и други заинтересовани страни, за да ги запознаем с пълната фактология по случая, но такива срещи все още не са осъществени.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...