Новите заплахи пред глобалната икономика

Настоящите геополитически конфликти, наред с риска от липсата на реален икономически растеж, са сред основните въпроси, които най-много притесняват ръководителите на големите световни компании. Това е изводът от последното проучване на McKinsey Global Publishing, което проследява настроенията на 785 мениджъри от различни индустрии по целия свят.

За първи път от близо 2 години опасенията от Ковид-19 не са на дневен ред.

Данните показват, че тази тема е изместена от войната в Украйна и нарастващата инфлация в глобален аспект. Повече от половината от всички ръководители цитират геополитическите конфликти като риск за краткосрочния растеж на собствените си икономики. Междувременно делът на респондентите, посочващи пандемията от коронавирус като основен риск, е спаднал от 47% през декември 2021г. на 11% през март 2022г., тъй като сега много по-големи заплахи се явяват инфлацията, цените на енергията и прекъсванията на основни вериги за доставки. Лихвените проценти също са сред първите пет риска за краткосрочния растеж на световната икономика (във второ поредно проучване), както и в родните страни на респондентите. Съответно делът на тези от тях, които очакват значително увеличение на лихвените проценти, е нараснал над два пъти спрямо месец декември.

Новите заплахи пред глобалната икономика

Общите икономически настроения остават по-скоро положителни, отколкото отрицателни, но на практика се влошават.

Едва 43% от участниците в проучването смятат, че световната икономика ще се подобри през следващите 6 месеца. Това е показателно, защото за първи път от юли 2020г. по-малко от половината от респондентите се чувстват оптимисти за перспективите пред глобалната икономика. Особеното е, че участниците от развитите икономики са значително по-песимистично настроени. Само 36% от тях вярват, че икономическите условия в света ще се подобрят в краткосрочен план, в сравнение с 55% от тези в развиващите се страни. Резултатите от проучването обаче са категорични по отношение на това, че ръководителите очакват икономическите последици от инвазията в Украйна да бъдат силно усетени. 76% от всички респонденти посочват геополитическата нестабилност и/или военни конфликти като риск за глобалния икономически растеж през следващите 12 месеца, а 57% го посочват като заплаха за ръста на икономиката в техните собствени страни.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...