Valentin Radu е пионер в оптимизацията на потребителското изживяване (CVO)

Основател е на CVO Academy, където заедно с други професионалисти в сферата показват на хората как да постигат устойчиви резултати и как да разбират и да се грижат за своите клиенти. Той е и автор на "The CLV Revolution" - високо ценена книга за компании, които искат да се заемат сериозно с подобряване на клиентското изживяване на своите клиенти. Експериментаторското мислене на Valentin му позволява да предостави авангардни нови технологии, които спомагат онлайн магазините и изживяването на техните клиенти. Valentin Radu е предприемач през по-голямата част от живота си като е изградил успешно 4 компании, включително сегашната си компания “Omniconvert”, което предоставя решения за CRO и CVO на гиганти в търговията на дребно като Avon, Patagonia, Auchan и много други. Ето какво сподели той с нас:

1. Какво Ви вдъхнови да станете инициатор на движението за оптимизиране на потребителското изживяване (Customer Value Optimization - CVO) и как Вашият опит като предприемач допринася за развитието на потребителското изживяване ?

След като работих с десетки компании, осъзнах, че само придобиването не е устойчиво за електронната търговия. Защо да привличате клиенти, които никога не се връщат? Това, както и нарастващите разходи за придобиване, ме вдъхновиха да стана пионер на движението Customer Value Optimization (CVO), което се фокусира върху максимизирането на стойността на всеки клиент и създаването на лоялна клиентска база. Опитът ми в изграждането и развитието на предприятия, както и разбирането ми за преживяването и задържането на клиентите, допринасят за развитието на CVO.

2. Вашият експериментаторски дух е довел до разработването на авангардни технологии за оптимизиране на потребителското изживяване. Бихте ли разказали по-подробно за някои от тези технологии и как те са се доказали, като успешни както в онлайн, така и във физическите магазини?

Нашият технологичен пакет дава възможност на клиентите ни да решат 2 жизненоважни проблема: Повишаване на процента на конвертиране чрез AB тестване и подобряване на стойността чрез съчетаване на качествени и количествени данни. Това им позволява да определят какво се случва и защо се случва. Защо моите лоялни клиенти се отказват да пазаруват от нас? Какво купуват лоялните клиенти? Колко можем да си позволим да платим, за да придобием един клиент? Тези отговори водят до по-добре развити компании , по-добро клиентско изживяване и по-добър продуктов асортимент. Накратко: по-висока печалба.

Valentin Radu е пионер в оптимизацията на потребителското изживяване (CVO)

3. Като основател на Omniconvert, която предоставя решения за CRO и CVO, как адаптирате стратегиите си за гиганти в търговията на дребно като Avon, Patagonia и Auchan, за да осигурите ефективна оптимизация на стойността на клиента?

Започваме, като анализираме какви доходоносни аномалии има там: ние сегментираме техните клиенти с помощта на RFM сегментирането, след което откриваме какво може да се подобри чрез получаване на обратна връзка от клиентите. И завършвайки с по-добри кампании по имейл или реклами и по-подходящи уебсайтове чрез непрекъснато тестване.

4. Kaто видна фигура в областта на електронната търговия, каква роля според Вас играят събития като Balkan eCommerce Summit за насърчаване на сътрудничеството и иновациите в индустрията?

Живеем в свят с ускорени темпове, които са безпрецедентни. Светът на електронната търговия е предизвикателство и ние трябва да се научим как да накараме електронната търговия да работи: дали това е просто канал или бизнес модел? Това изисква работа в екип и да споделяме опит - конференции като Balkan eCommerce Summit са най-добрият начин за това.

5.Kакви теми или тенденции очаквате да бъдат обсъдени на Balkan eCommerce Summit и как те съответстват на настоящите предизвикателства и възможности в сектора на електронната търговия?

Очаквам да чуя неща, свързани с използването на данните, ориентацията към клиента, фокусирането върху рентабилността и, разбира се, изкуствения интелект - сегашният сектор се нуждае от иновации, тъй като електронната търговия е в интересна ситуация в момента, а колективното разбиране клони към разглеждането му по-скоро като източник на информация в рамките на всеобхватната стратегия, отколкото като самостоятелен бизнес модел.

Никола Илчев обещава Balkan eCommerce Summit 2025 да е още по-мащабно, затова ако планирате да развивате бизнес на Балканите или отвъд тях, вашето място е на Balkan eCommerce Summit - https://balkanecommerce.com/.

Вижте още: